Sposób działania systemu pomiarowego urządzeń Xerox do zarządzania wykorzystaniem zasobów

Sposób działania usług zdalnego drukowania Xerox:

Możliwości usług zdalnego drukowania Xerox opierają się na platformie technologicznej, która zapewnia elastyczny system dla użytkowników końcowych łączący produkty z infrastrukturą Xerox, zarządzającą naszą ofertą usług posprzedażnych.

Wykres poniżej zapewnia szczegółowy wgląd w architekturę usług zdalnego drukowania Xerox dla użytkownika końcowego. Naświetla przepływ komunikacji pomiędzy Xerox® Device Agent lub Xerox Device Direct a serwerem Xerox Communication Server. Oprogramowanie zostało skonfigurowane w celu połączenia i przesłania danych dot. użycia urządzenia do serwera Xerox Communication Server przy użyciu zaszyfrowanej, zabezpieczonej transmisji. Dane są ponownie odszyfrowywane i stosowane w celu zapewnienia dokładnego rachunku, automatycznego wysłania dostaw (na żądanie) oraz zdalnej diagnozy przyczyny usterki urządzenia.Cele związane z bezpieczeństwem usług zdalnego drukowania Xerox
Xerox postrzega bezpieczeństwo sieci jako kluczowe wymaganie ogólnej architektury usług zdalnego drukowania. Xerox® Device Agent i Device Direct obejmują funkcje zaprojektowane w celu rozwiązania następujących kwestii dotyczących bezpieczeństwa:

  • Identyfikacja i potwierdzanie tożsamości
  • Autoryzacja
  • Spójność danych
  • Możliwość przeprowadzenia audytu
  • Poufność danych klientów