Ana içeriklere geç Erişilebilirlik Beyanımızı görüntülemek için tıklayın veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız için bize ulaşın.

Kimyasal Madde Kullanımını Yönetme

Standart, EHS&S 1001: Xerox Tedarikçileri Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Sürdürülebilirlik Gereksinimleri: Kimyasal Yasaklamalar/Kısıtlamalar ve Parça İşaretleri; yasal uyumluluk, kimyasal yasaklama ve kısıtlamalarla ve elektronik ürünler ile ambalajlamada kullanılan parça ve malzemelerin parça işaretleri ile ilgili gereksinimleri belirler. Standart, EHS&S 710: Ambalajlama; tedarikçilerden ya da diğer Xerox merkezlerinden herhangi bir üretim tesisine, dağıtım merkezine veya müşteriye gönderilen ürün, parça ve malzemelerin ambalajlanması konusundaki minimum çevre, sağlık ve güvenlik gereksinimlerini belirtir. Bütün tedarikçiler Xerox ile iş yapma koşulu olarak bu gereksinimleri karşılamak zorundadır.

Xerox ayrıca sarf malzemelerinin (toner ve kağıt) kimyasal içeriğini de bazı maddelerin kullanımını ayrıca kısıtlayarak sıkı bir şekilde kontrol eder.

İlgili Bağlantılar:

EHS 1001: Uyumluluk formları (XLS, 320 KB) Tedarikçi Gereklilikleri: EHS 1001: Kimyasal Madde Yasakları/Kısıtlamaları ve Parça İşaretleme (PDF, 575 KB) Tedarikçi Gereklilikleri: EHS&S 710: Ambalajlama (PDF, 2.2 MB) Supplier Packaging Template: EHS710. (XLS, 120 KB) Battery Directive 2006/66/EC (PDF, 323 KB) EPEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2020 (PDF, 222 KB) EPEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2019 (PDF, 221 KB)

Tehlikeli Madde Kullanıma ilişkin Avrupa Birliği Kısıtlamaları direktifi (RoHS)

Tüm yeni Xerox ürünleri; AB'nin 2002/95/EC sayılı direktifinin güncellenmiş şekliyle, 2011/65/EU sayılı elektrikli ve elektronik eşyalarda zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin direktifinde (RoHS) aranan koşulları karşılamaktadır.

Xerox ve RoHS uyumluluğu genel özeti (PDF, 110 KB)

Avrupa Birliği REACH Yönetmeliği

Kimyasalların Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi, İzni ve Sınırlandırılması (REACH) hakkındaki 1907/2006/EU sayılı yönetmelik, kimyasalların çevreye ve insan sağlığına olan etkisini ve bu kimyasallardan en fazla tehlike potansiyeli taşıyanların ruhsata veya yasaklamaya tabi olup olmayacağını değerlendirmek için bir çerçeve oluşturmayı hedeflemektedir.

Xerox ve REACH uyumluluğu genel özeti (PDF, 40 KB)

Paylaş