Ana içeriklere geçErişilebilirlik Beyanımızı görüntülemek için tıklayın veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız için bize ulaşın.
buildings landscape in the sun

İklimimizi korumak için enerji kullanımını azaltın

Sektör, iklimimizi korumak için üzerine düşeni yapmalı. İklim eylemi için şimdiden iddialı hedefler koymuş artan sayıda ülkeyi ve işletmeyi alkışlıyoruz. Düşük karbonlu, sürdürülebilir bir geleceğe doğru güçlü bir adım atmamızı sağlayan iklim değişikliği anlaşmasının Paris’te imzalanmasını destekliyoruz. İklim değişikliğine karşı harekete geçmenin gecikmesi ekonomik ve insani açıdan maliyetli olacakken düşük karbon ekonomisine geçişin hızlandırılması ise sürdürülebilir ekonomik büyüme, halk sağlığı, doğal afetlere dayanıklılık ve küresel çevrenin sağlığı açısından çok sayıda fayda sağlayacaktır. Paris anlaşmasının hedefleriyle ve Dünya atmosferinin ısınmasını sanayi öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde sınırlayan küresel karbonsuzlaştırma yollarıyla uyumlu iklim eylemini ve politikalarını destekliyoruz. Niyetimiz, şirket bünyesinde Paris anlaşmasıyla uyumlu girişimler ve şirket dışında yükümlülük faaliyetleri yürütmektir. Bu zorunluluk, Xerox’un 1,5°C dünyasıyla uyumlu bir Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) ile doğrulanmış bir hedef belirlemesinin ve SBTi’nin 1,5°C için İşletme Azmi taahhüdüne katılmasının nedenidir. Bu amaçla, tesislerimizde enerji kullanımını azaltarak, sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltacak ürün ve çözüm tasarımlarına yatırım yaparak, müşterilerimize enerji tasarruflu çözümler sunarak ve dünyanın birçok yerindeki, hibrit iş gücünü daha etkin bir şekilde desteklemek için dijital dönüşümü benimseyerek operasyonlarımızda ve değer zincirimizde karbon emisyonlarını azaltmak için odaklandık.

İlgili Bağlantılar:

Yeşil bir ofis oluşturun Yeşil bir fotokopi dükkanı oluşturun ENERGY STAR®ve diğer eko etiketli programlar EPEAT Environmental Information Document Xerox Net Zero 2040 roadmap (PDF) Xerox® Product Environmental Life Cycle Assessments Reports for EPEAT

Karbon izini azaltma

Hedefimiz, en geç 2040’a kadar karbon nötr olmaktır. 2003’te ilk hedeflerimizi belirlediğimizden beri, enerji tüketimimizi ve sera gazı emisyonlarımızı büyük ölçüde azalttık.

  • Temel attığımız 2002 yılından 2016 yılına kadar 320.000 ton karbondioksit eşdeğerini (CO2e) ortadan kaldırdık.

  • 2016 yılında, 2025’e kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını ek olarak %25 oranında azaltmak için bir hedef belirledik ve 2019 yılı sonuna kadar bu hedefi gerçekleştirdik.

  • Şimdi bilime dayanan iddialı 1,5°C küresel ısınma hedefi ile uyumlu olarak, Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarımızı şirketin 2016 temeline göre en az %60 oranında azaltmaya odaklandık. Buna göre, şirketin ilk 2002 temelindeki emisyonlara kıyasla emisyonları %85 oranında azaltacağız.

  • Kapsam 3 emisyonları için hedefimiz bunları %35 oranında azaltmak. Bu, 300.000 metrik tondan fazla sera gazının azaltılması anlamına geliyor. Kapsam 3 emisyonlarının detaylı dökümü için CSR Hedef ve İlerleme Özetimize bakın.

*Enerji Hedefi 2012, Teknoloji Sektöründeki filo ve tesisleri kapsamaktaydı. Enerji Hedefleri 2020 ve 2025, devam eden faaliyetlerimizin tüm alanlarını kapsamaktadır.

ENERGY STAR® tasarrufları

Çok işlevli yazıcılar enerji tasarrufu sağlar

Enerji tasarruflu çözümler ve hizmetler

İklim değişikliği riskini azaltmak için ortaklık kurma

  • Xerox, iklim değişikliğinin sektöre getirdiği riskleri ve fırsatları, ayrıca sera gazı emisyonu önlemlerini ve azaltma stratejilerini açıklama konusunda şirketleri teşvik eden, yatırımcıların öncülük ettiği CDP projesine rapor vermektedir. En yeni dokümanımızı görüntüleyin: Xerox Corporation CDP İklim Değişikliği Anketi

Gold stars

Xerox, ENERGY STAR® Programının En Yüksek Onur Derecesini Kazandı

Xerox, 2024 ENERGY STAR® Yılın İş Ortağı Ödülünü kazanma onuruna sahip oldu. [İngilizce]

Globe with the words "Provider UN Climate Change Conference UK 2021 - In partnership with Italy"

Birleşmiş Milletler ve DEFRA e-Alliance, karbon ayak izlerini asgari düzeye indirmek için Xerox ile iş birliği kurdu

Birleşmiş Milletler, COP26 konferansı için uluslararası olarak tanınan güvenlik ve sürdürülebilirlik standartlarını karşılamak amacıyla sertifikalı Xerox cihazlarını seçti.

Paylaş