İklimimizi korumak için enerji kullanımını azaltın

Endüstrinin iklimimizi korumak için üzerine düşeni yapması gerekir. Bunu sağlamak için, tesislerimizdeki enerji kullanımını azaltarak, enerjiyi muhafaza eden ve sera gaz emisyonlarını azaltan ürün tasarımlarına yatırım yaparak ve müşterilerimize dijital çok işlevli yazıcılar ve enerji etkili çözümler sunarak karbon izini azaltıyoruz. Xerox (Europe) Ltd Dundalk Renkli Toner Tesisimiz, 2008 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikası almıştır.

İlgili Bağlantılar:

Yeşil bir ofis oluşturun ›
Yeşil bir fotokopi dükkanı oluşturun ›
ENERGY STAR® ve diğer eko etiketli programlar ›

Karbon izini azaltma

 • 2003 yılında, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) İklim Liderleri programına katılarak ve kendi bünyemizde Enerji Hedefi 2012’yi başlatarak sera gazı emisyonlarını, yani karbon ayak izimizi azaltma yolunda açık bir taahhütte bulunduk.
 • Bu 10 yıllık inisiyatifle, tüm şirket operasyonlarında sera gazı emisyonunu 2012’ye kadar yüzde 10 azaltmayı kendimize hedef edindik. Bu hedefe, planladığımızdan altı yıl daha erken ulaştık ve 2012’ye kadar (2002’yi baz alarak) yüzde 25 azaltım öngören yeni bir hedef belirledik.
 • Program sonunda, 210.000 ton karbondioksit (CO2e), yani %42 emisyon azaltımı sağlarken, enerji tüketimini de %31 azaltmayı başardık. Energy Challenge 2012 inisiyatifi, Teknoloji Sektörünün (ve birlikte oldukları yerlerde Xerox Hizmetlerinin) filo ve tesislerini de kapsamaktaydı.
 • 2012 yılında, bilim temelinde enerji tüketimini ve sera gazı emisyonunu 2020’ye kadar (2012’yi baz alarak) yüzde 20 azaltmak üzere bir enerji hedefi belirledik.
 • Şirketimizin tüm bölümlerini kapsayan yeni kurumsal hedefimiz ise 2012'den 2020'ye kadar olan enerji tüketimini %20 azaltmaktır. 2014 yılında enerji tüketimini %11, emisyonları da %15 oranında azaltmayı başardık.
  2018 Bağımsız GHG doğrulaması
 • 2016’da, enerji tüketimini yüzde 20, sera gazı emisyonunu yüzde 28 (yani 92.000 ton CO2e) azaltarak yeni hedefimize ulaştık.*
 • 2012 yılında, şirket genelinde bilim temelinde enerji tüketimini ve sera gazı emisyonunu 2025’ye kadar (2012’yi baz alarak) yüzde 25 azaltmak üzere bir enerji hedefi belirledik.

*Enerji Hedefi 2012, Teknoloji Sektöründeki filo ve tesisleri kapsamaktaydı. Enerji Hedefleri 2020 ve 2025, devam eden faaliyetlerimizin tüm alanlarını kapsamaktadır.

ENERGY STAR® tasarrufları

Çok işlevli yazıcılar enerji tasarrufu sağlar

Enerji tasarruflu çözümler ve hizmetler

İklim değişikliği riskini azaltmak için ortaklık kurma

 • Xerox, iklim değişikliğinin sektöre getirdiği riskleri ve fırsatları, ayrıca sera gazı emisyonu önlemlerini ve azaltma stratejilerini açıklama konusunda şirketleri teşvik eden, yatırımcıların öncülük ettiği CDP projesine rapor vermektedir.
 • Xerox, 2018’de CDP S&P 500 İklim Raporunda A aldı.

Paylaş: