Ana içeriklere geçErişilebilirlik Beyanımızı görüntülemek için tıklayın veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız için bize ulaşın.
Father and son fishing from a dock

Temiz havayı ve temiz suyu koruyun

Çevre konusunda üzerimize düşeni yapmak için, Xerox tedarik zinciri boyunca kalıcı, biyolojik olarak biriken ve toksik olan maddelerin kullanımı ortadan kaldırmak üzere uzun süreden beri çalışmaktadır. Temiz üretim bakımından sıkı dahili standartlar uygulamaktayız ve toksik maddelerin ve ağır metallerin kullanımını belirgin ölçüde azaltmak için işlemleri yeniden yapılandırmakta ve değiştirmekteyiz. Ürünlerimizin kullanımı güvenlidir ve havamızın ve suyumuzun temizliğini koruyacak şekilde atılabilir.

İlgili Bağlantılar:

Kimyasal madde kullanımını yönetme (RoHS ve REACH) Xerox sağlık ve güvenlik Xerox tonerine ilişkin gerçekler (PDF 482 KB) Xerox CDP Water Submission (PDF 1.29 MB) Su Çekme, Toplam Atık ve PFC/VOC Emisyonlarına İlişkin Üçüncü Taraf Güvence Beyanı (PDF)

Tedarik zincirinden toksik maddeleri yok etme

  • Tedarikçilerimiz ürünlerimizin kimyasal madde içeriğini kontrol etmek için Xerox'un sıkı standartlarını karşılamalıdır. Xerox bir Responsible Business Alliance (RBA) üyesidir, bu koalisyon emek, sağlık, güvenlik ve çevresel etkinlikler de dahil olmak üzere çeşitli toplumsal sorumluluk alanlarında tedarikçi uyumluluğunu takip etmek için standart temelli bir yaklaşım geliştirmiştir.

  • Toksik maddeleri tedarik zincirimizden nasıl yok ettiğimiz hakkında daha fazla bilgi almak için, Kimyasal Madde Kullanımını Yönetme sayfasına bakın.

Xerox operasyonlarında ve ürün tasarımında kimyasal kullanımının denetlenmesi

  • Son yirmi yılda hava emisyonu üretimini önemli ölçüde azalttık ve daha fazlasını başarma konusunda çabalarımızı sürdürüyoruz. Çevresel performansımızı nasıl yönettiğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

  • Ürünlerimizi kimyasal maddelerin emisyonlarını sıkı bir şekilde kontrol edecek ve ekipman kullanımı sırasında gürültüyü azaltacak şekilde tasarlamaktayız. Mevcut ürünlerimiz küresel yönetmelik gerekliliklerinin belirgin şekilde daha altında olan emisyon düzeylerine sahiptir. Xerox ürünlerinin güvenliğine (PDF, 115 KB) ilişkin daha fazla bilgi alın.

  • Xerox tonerleri toksik değildir ve tehlikeli atık açığa çıkarmaz. Xerox tonerine (PDF, 482 KB) ilişkin daha fazla bilgi alın.

  • Xerox operasyonlarında kullanılan sular; göl, nehir ve diğer yüzey sularını çeken tedarikçi yerel belediyelerden temin edilir. Üretim sahalarındaki su tahliyeleri, yerel sıhhi kanalizasyon tahliye limitlerine uygunluğu doğrulamak için gerektiği şekilde izlenir. Proses atıksuyu, yerel sıhhi kanalizasyona tahliye edilmeden önce gerektiği şekilde arıtılır.

  • Su tasarrufu girişimlerimiz arasında, ters ozmoz atıklarının Wilsonville, OR tesisindeki soğutma kulelerinde takviye suyu olarak geri dönüştürülmesi yer alır.

  • 2020 su hedefine ulaştıktan sonra, 2030’a kadar su tüketimini 2020 taban çizgimize göre %20 oranında azaltmak için yeni ve agresif bir su tüketimi azaltma hedefi belirledik.

Paylaş