Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Sürdürülebilirlik

Enerji tasarrufu ve iklimimizi korumak bizim sorumluluğumuz ve taahhüdümüzdür.

Sürdürülebilirlik, Xerox'ta bizim çalışma yöntemimizdir. Tüm dünyadaki değer zincirimize etki edecek 5 temel alandaki çevre, sağlık ve güvenlik hedeflerimizi birbiriyle uyumlu hale getiriyoruz. Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve paydaşlarımızla birlikte çevremizi korumak, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlık ve güvenliğini güçlendirmek için en yüksek standartları korumaya gayret ediyoruz.
Down arrow