Przejdź do treści zasadniczej

Xerox® FreeFlow® Core

Automatyzacja i integracja całego przepływu zadań związanych z drukowaniem. Lokalnie i w chmurze.

Opis

FreeFlow® Core automatyzuje etapy procesu wymagane w celu przygotowania zlecenia do druku. Elastyczność i skalowalność oprogramowania FreeFlow Core oraz dostępność wersji lokalnej oraz w chmurze sprawia, że jest to rozwiązanie automatyzujące pracę w każdej drukarni niezależnie od jej wielkości.

Pobierz broszurę

Kluczowe funkcje – FreeFlow Core instalowane na komputerze klienta

 • Modułowa architektura – Rozwiązanie FreeFlow Core instalowane na komputerze klienta obejmuje oprogramowanie podstawowe Basic oraz cztery moduły opcjonalne: zaawansowany moduł przygotowania od druku (Advanced Prepress), zaawansowany moduł automatyzacji procesów (Advanced Automation), zarządzanie procesami druku (Output Management) oraz druk danych zmiennych (Variable Data Printing).
 • Działanie w oparciu o przeglądarkę – rozwiązanie to pracuje w standardowych przeglądarkach internetowych. Znacząco upraszcza to instalacje oraz zarządzanie oprogramowaniem.
 • Przetwarzanie zleceń wg wykazu – wyślij listę lub wykaz zleceń, które mają zostać wydrukowane, a FreeFlow® Core przetworzy i wydrukuje każde zlecenie automatycznie.
 • Grupowanie zleceń – inteligentne zarządzanie zleceniami umożliwia oszacowanie wartości poza drukarką poprzez uporządkowanie podobnych zleceń w celu optymalnego przetwarzania wykończeniowego.
 • JDF/JMF – pełna zgodność JDF/JMF oznacza płynną integrację z innymi systemami, które wdrażają ten branżowy standard komunikacji.

Kluczowe funkcje – FreeFlow Core Cloud

 • Konfiguracje – Wersja oprogramowania FreeFlow Core w chmurze jest dostępna w dwóch konfiguracjach: podstawowej i zaawansowanej.
 • Działanie w oparciu o przeglądarkę – rozwiązanie to pracuje w standardowych przeglądarkach internetowych. Znacząco upraszcza to instalacje oraz zarządzanie oprogramowaniem.
 • Chmura w wersji podstawowej – Obejmuje sprawdzenie plików (preflight), poprawę obrazów bitowych, narządzanie impozycji oraz druk.
 • Chmura w wersji zaawansowanej – Obejmuje oprogramowanie w wersji podstawowej FreeFlow Core, zaawansowany moduł przygotowania do druku i zaawansowany moduł automatyzacji.
 • Subskrypcja – Chmura FreeFlow Core jest włączana w ramach rocznej subskrypcji w celu zapewniania maksymalnej elastyczności.

Filmy

Xerox(R) FreeFlow(R) Core - Work In Harmony

Stojące przed Tobą wyzwania

Podczas dojrzałych operacji rynkowych efektywność jest koniecznością w celu zapewnienia długoterminowego sukcesu. Firmy szukają sposobów, aby osiągnąć więcej przy mniejszych nakładach.

Kluczowe wyzwania

 • Obniżenie kosztów – konkurencja na rynku rozwiązań do drukowania nigdy nie była większa, a nacisk na obniżanie cen wzrasta.
 • Dostarczanie jakości – oczekiwania klientów w odniesieniu do jakości produktów do drukowania stale rosną.
 • Krótsze czasy realizacji – klienci oczekują, aby większość zleceń była realizowana w ciągu kilku dni, a nie tygodni.
 • Mniejsza długość serii – ze względu na to, że zlecenia stają się coraz mniejsze, brak wydajności procesu drukowania wychodzi na jaw.
 • Więcej niewielkich zleceń – ze względu na mniejszą długość serii konieczne jest zrealizowanie większej ilości zleceń przez centrum druku.
 • Różnorodne systemy – przepływ zadań ewoluował wraz z upływem czasu. Wdrożenie nowego systemu może być skomplikowane.
 • Umiejętności operatora – rozwiązania stają się bardziej kompleksowe – czy posiadasz zasoby, aby odpowiednio wdrożyć nowe rozwiązania?

Jak Xerox może Ci pomóc

Zestaw narzędzi do automatyzacji FreeFlow® Core wyeliminuje kosztowne, ręczne etapy przygotowania materiałów do druku, zmniejszając koszty i czas wymagany na realizację zleceń przez Twoje centrum druku. Uwolnij swoje zasoby od powtarzalnych zadań i przesuń je na bardziej opłacalne zlecenia.

 • Automatyzacja procesu druku ogranicza koszty, eliminuje błędy, a wszystko przy jednoczesnym zapewnieniu stałej wyższej jakości wydruków.
 • Płynna integracja sprzętu z systemami oprogramowania drukarek przeniesie produktywność na wyższy poziom.
 • Uprość przepływ zadań dzięki rozwiązaniu, które stosuje intuicyjny interfejs „przeciągnij i upuść” do wykonania kompleksowych operacji.

Dlaczego wybrać markę Xerox?

 • Kolekcja FreeFlow Digital Workflow bazuje na ponad 20-letnim doświadczeniu w produkcji rozwiązań do zarządzania produkcyjnym przepływem zadań.
 • Rozwiązanie FreeFlow Core jest zaprojektowane z myślą o produktywnym stosowaniu przez operatorów zajmujących się fazą prepress wydruku. Łatwe rozpoczęcie przepływu zadań dzięki interfejsowi „przeciągnij i upuść” prowadzącemu użytkowników przez proces tworzenia i zarządzania przepływem zadań.
 • FreeFlow Core stanowi platformę wyjściową do tworzenia większych końcowych rozwiązań. Na przykład Core jest częścią XMPie StoreFlow a Rozwiązanie do wykańczania IntegratedPLUS.
 • wraz z automatyzacją wydruku wg wykazu i JDF/XSLT umożliwia płynne podłączenie istniejących systemów do zarządzania przepływem zadań.