Xerox® FreeFlow® Core

Automatyzacja i integracja całego przepływu zadań związanych z drukowaniem. Lokalnie i w chmurze.

Opis

FreeFlow® Core automatyzuje etapy procesu wymagane w celu przygotowania zlecenia do druku. Elastyczność i skalowalność oprogramowania FreeFlow Core oraz dostępność wersji lokalnej oraz w chmurze sprawia, że jest to rozwiązanie automatyzujące pracę w każdej drukarni niezależnie od jej wielkości.

Pobierz broszurę

Kluczowe funkcje – FreeFlow Core instalowane na komputerze klienta

 • Modułowa architektura – Rozwiązanie FreeFlow Core instalowane na komputerze klienta obejmuje oprogramowanie podstawowe Basic oraz cztery moduły opcjonalne: zaawansowany moduł przygotowania od druku (Advanced Prepress), zaawansowany moduł automatyzacji procesów (Advanced Automation), zarządzanie procesami druku (Output Management) oraz druk danych zmiennych (Variable Data Printing).
 • Działanie w oparciu o przeglądarkę – rozwiązanie to pracuje w standardowych przeglądarkach internetowych. Znacząco upraszcza to instalacje oraz zarządzanie oprogramowaniem.
 • Przetwarzanie zleceń wg wykazu – wyślij listę lub wykaz zleceń, które mają zostać wydrukowane, a FreeFlow® Core przetworzy i wydrukuje każde zlecenie automatycznie.
 • Grupowanie zleceń – inteligentne zarządzanie zleceniami umożliwia oszacowanie wartości poza drukarką poprzez uporządkowanie podobnych zleceń w celu optymalnego przetwarzania wykończeniowego.
 • JDF/JMF – pełna zgodność JDF/JMF oznacza płynną integrację z innymi systemami, które wdrażają ten branżowy standard komunikacji.

Kluczowe funkcje – FreeFlow Core Cloud

 • Konfiguracje – Wersja oprogramowania FreeFlow Core w chmurze jest dostępna w dwóch konfiguracjach: podstawowej i zaawansowanej.
 • Działanie w oparciu o przeglądarkę – rozwiązanie to pracuje w standardowych przeglądarkach internetowych. Znacząco upraszcza to instalacje oraz zarządzanie oprogramowaniem.
 • Chmura w wersji podstawowej – Obejmuje sprawdzenie plików (preflight), poprawę obrazów bitowych, narządzanie impozycji oraz druk.
 • Chmura w wersji zaawansowanej – Obejmuje oprogramowanie w wersji podstawowej FreeFlow Core, zaawansowany moduł przygotowania do druku i zaawansowany moduł automatyzacji.
 • Subskrypcja – Chmura FreeFlow Core jest włączana w ramach rocznej subskrypcji w celu zapewniania maksymalnej elastyczności.

Stojące przed Tobą wyzwania

Podczas dojrzałych operacji rynkowych efektywność jest koniecznością w celu zapewnienia długoterminowego sukcesu. Firmy szukają sposobów, aby osiągnąć więcej przy mniejszych nakładach.

Kluczowe wyzwania

 • Obniżenie kosztów – konkurencja na rynku rozwiązań do drukowania nigdy nie była większa, a nacisk na obniżanie cen wzrasta.
 • Dostarczanie jakości – oczekiwania klientów w odniesieniu do jakości produktów do drukowania stale rosną.
 • Krótsze czasy realizacji – klienci oczekują, aby większość zleceń była realizowana w ciągu kilku dni, a nie tygodni.
 • Mniejsza długość serii – ze względu na to, że zlecenia stają się coraz mniejsze, brak wydajności procesu drukowania wychodzi na jaw.
 • Więcej niewielkich zleceń – ze względu na mniejszą długość serii konieczne jest zrealizowanie większej ilości zleceń przez centrum druku.
 • Różnorodne systemy – przepływ zadań ewoluował wraz z upływem czasu. Wdrożenie nowego systemu może być skomplikowane.
 • Umiejętności operatora – rozwiązania stają się bardziej kompleksowe – czy posiadasz zasoby, aby odpowiednio wdrożyć nowe rozwiązania?

Jak Xerox może Ci pomóc

Zestaw narzędzi do automatyzacji FreeFlow® Core wyeliminuje kosztowne, ręczne etapy przygotowania materiałów do druku, zmniejszając koszty i czas wymagany na realizację zleceń przez Twoje centrum druku. Uwolnij swoje zasoby od powtarzalnych zadań i przesuń je na bardziej opłacalne zlecenia.

 • Automatyzacja procesu druku ogranicza koszty, eliminuje błędy, a wszystko przy jednoczesnym zapewnieniu stałej wyższej jakości wydruków.
 • Płynna integracja sprzętu z systemami oprogramowania drukarek przeniesie produktywność na wyższy poziom.
 • Uprość przepływ zadań dzięki rozwiązaniu, które stosuje intuicyjny interfejs „przeciągnij i upuść” do wykonania kompleksowych operacji.

Dlaczego wybrać markę Xerox?

 • Kolekcja FreeFlow Digital Workflow bazuje na ponad 20-letnim doświadczeniu w produkcji rozwiązań do zarządzania produkcyjnym przepływem zadań.
 • Rozwiązanie FreeFlow Core jest zaprojektowane z myślą o produktywnym stosowaniu przez operatorów zajmujących się fazą prepress wydruku. Łatwe rozpoczęcie przepływu zadań dzięki interfejsowi „przeciągnij i upuść” prowadzącemu użytkowników przez proces tworzenia i zarządzania przepływem zadań.
 • FreeFlow Core stanowi platformę wyjściową do tworzenia większych końcowych rozwiązań. Na przykład Core jest częścią XMPie StoreFlow a Rozwiązanie do wykańczania IntegratedPLUS.
 • wraz z automatyzacją wydruku wg wykazu i JDF/XSLT umożliwia płynne podłączenie istniejących systemów do zarządzania przepływem zadań.

Nagrody

2016 MUST SEE 'EMS

Xerox FreeFlow Core version 5.0 has won a 2016 MUST SEE 'EMS award in the ‘Prepress and Premedia’ category. MUST SEE 'EMS are awarded to designate products that visitors to Graph Expo 2016, North America's largest graphic arts tradeshow, should not miss.