Join our team
 

Diversiteit

Wat zullen we hierna uitvinden? Kom naar Xerox en wie weet ben jij degene die ons het idee aandraagt.

"Ik ben ervan overtuigd dat diversiteit de sleutel is voor succes. De ervaring leert ons dat de meest gedifferentieerde bedrijven -- bedrijven die worden bestuurd door een hiërarchie van denkwijzen en bestaande uit mensen van alle leeftijden, etniciteiten en achtergronden – op de lange duur het succesvolst zijn.”"Op de een of andere manier zorgt diversiteit voor creativiteit. Misschien komt het omdat mensen met verschillende achtergronden elkaars onderliggende veronderstellingen aan de kaak stellen en iedereen zodoende bevrijden van conventies en orthodox gedrag."

" De initiatieven van Xerox op het gebied van diversiteit bestaan reeds vele jaren en hebben wereldwijd vele onderscheidingen gewonnen." "Xerox’ innovatieve gedragsregels zijn veelvuldig door andere bedrijven als toetssteen gebruikt."