• Kariéra
  • Kulturní rozmanitost a zapojení všech

Kulturní rozmanitost a zapojení všech

Joe Wilson, první generální ředitel Xeroxu

Důležitou součástí naší kultury jsou rozmanitost kolektivu a začlenění všech jeho členů. Rozmanitost v našich řadách rozvíjíme už více než půl století; začal s tím jeden konkrétní člověk: Joseph C. Wilson, první generální ředitel moderního Xeroxu. Díky jeho vizi se diverzita stala součástí našeho hodnotového systému.

Dnes máme jeden z nejpestřejších pracovních kolektivů na světě. Můžeme tak využít různých pohledů a názorů, což vede k novým nápadům pro zákazníky a zajímavější práci pro zaměstnance.

A stále se učíme novým věcem – každý den. Máme zaměstnaneckou základnu po celém světě, která se stará o různé zákazníky a působí v různých komunitách. Respektujeme se a nasloucháme si navzájem, což je zásadním předpokladem úspěchu v dnešním dynamickém světě.

Podívejte se na video o naší diverzitě (2:50)

Stáhněte si brožuru o naší diverzitě (PDF, 1,9 MB)

Diverzita a inkluze: Strategie v akci

Diverzita a inkluze nejsou jen slova na papíře; jedná se o součást našich základních hodnot a způsob naší práce. Díky týmové práci, profesionalitě, a respektu a inkluzi vytváříme prostředí, kde naši zaměstnanci dosahují svých cílů a klienti svých úspěchů.

Neusínáme však na vavřínech – musíme i nadále hledat nové způsoby řešení problémů a rozvíjet rozmanitost našich nápadů.

Rozvíjíme proto porozumění a začleňování prostřednictvím komplexní sady iniciativ a strategií:

  • Naše strategie vyváženého kolektivu se snaží zajistit rovnoměrné zastoupení různých lidí ve všech podnicích a regionech naší společnosti.
  • Naše programy vyváženého života pomáhají zaměstnancům v různých životních situacích.
  • Zaměstnance pečlivě informujeme o všech diverzitních programech, směrnicích a jejích výsledcích. Dbáme, aby si našich zásad v tomto směru byli všichni vědomi.
  • Neustále rozvíjíme strategie, jak naší rozmanitosti využít v konkurenčním boji a k zajištění úspěchu na trhu.
  • Náš program diverzity dodavatelů dbá, abychom se snažili nakupovat spotřební materiál a výrobky od malých firem a podniků s velkou diverzitou.
  • Problémy s diverzitou řešíme zjišťováním nedostatků a jejich následným řešením.

Sdílet: