Přejít na hlavní text
Diverse group of colleagues working together

Globální diverzita, začlenění a sounáležitost

Důležitou součástí naší kultury jsou rozmanitost a sounáležitost kolektivu a začlenění všech jeho členů.

Rozmanitost v našich řadách rozvíjíme už více než půl století; začal s tím jeden konkrétní člověk: Joseph C. Wilson, první generální ředitel moderního Xeroxu. Díky jeho vizi se diverzita stala součástí našeho hodnotového systému.

Dnes máme jeden z nejpestřejších pracovních kolektivů na světě. Můžeme tak využít různých pohledů a názorů, což vede k novým nápadům pro zákazníky a zajímavější práci pro zaměstnance.

A stále se učíme novým věcem — každý den. Máme zaměstnaneckou základnu po celém světě, která se stará o různé zákazníky a působí v různých komunitách. Respektujeme se a nasloucháme si navzájem, což je zásadním předpokladem úspěchu v dnešním dynamickém světě.

Celebrating Xerox’s Women in the Workplace YouTube Video

Celebrating Xerox’s Women in the Workplace

Zdroje diverzity, začlenění a sounáležitosti

Diverzita, začlenění a sounáležitost: Strategie v akci

Diverzita, začlenění a sounáležitost nejsou jen slova na papíře. Jedná se o součást našich základních hodnot a způsob naší práce. Díky týmové práci, profesionalitě, a respektu a inkluzi vytváříme prostředí, kde naši zaměstnanci dosahují svých cílů a klienti svých úspěchů.

Neusínáme však na vavřínech – musíme i nadále hledat nové způsoby řešení problémů a rozvíjet rozmanitost našich nápadů.

Rozvíjíme proto porozumění a začleňování prostřednictvím komplexní sady iniciativ a strategií:

Colleagues collaborating at work
  • Naše strategie vyváženého kolektivu se snaží zajistit rovnoměrné zastoupení různých lidí ve všech podnicích a regionech naší společnosti.

  • Naše programy vyváženého života pomáhají zaměstnancům v různých životních situacích.

  • Zaměstnance pečlivě informujeme o všech diverzitních programech, směrnicích a jejích výsledcích. Dbáme, aby si našich zásad v tomto směru byli všichni vědomi.

  • Neustále rozvíjíme strategie, jak naší rozmanitosti využít v konkurenčním boji a k zajištění úspěchu na trhu.

  • Náš program diverzity dodavatelů dbá, abychom se snažili nakupovat spotřební materiál a výrobky od malých firem a podniků s velkou diverzitou.

  • Problémy s diverzitou řešíme zjišťováním nedostatků a jejich následným řešením. Přečtěte si naše shrnutí o pokroku CSR


2021 Best Place to Work for LGBTQ Award logo

Společnost Xerox byla oceněna jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů dodržujících práva leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů a osob bez genderové identity (LQBTQ)

Jsme hrdí na to, že nás nadace HRC podle svého indexu korporátní rovnosti znovu ocenila jako jednoho z „nejlepších zaměstnavatelů dodržujících práva LQBTQ“. Společnost Xerox získala 100% skóre každý rok od vzniku tohoto průzkumu.


Blueprint for All logo. Formerly known as The Stephen Lawrence Charitable Trust.

Společnost Xerox uděluje dar organizaci Blueprint for All

Společnost Xerox uděluje dar organizaci Blueprint for All ze Spojeného království na podporu práce, kterou odvádí, a poslání, kterého se snaží dosáhnout. Organizace Blueprint for All pracuje s mladými lidmi a komunitami na tvorbě společnosti podporující začlenění, kde jsou všem, bez ohledu na rasu, etnicitu nebo původ, poskytovány příležitosti k růstu a úspěchu. Současně usiluje o změnu fungování firem i společnosti.


BYP Network logo

Společnost Xerox uzavírá partnerství s firmou BYP Network

Společnost Xerox uzavírá partnerství s firmou BYP,která zajišťuje odborníky tmavé pleti na volné pracovní pozice ve Spojeném království.


Logo: Diversity Jobs - diversity at work

Společnost Xerox uzavírá partnerství s organizací DiversityJobs

Společnost Xerox uzavírá partnerství s organizací DiversityJobs, která prosazuje rovnost ve společnosti a na pracovišti, aby se zvýšila diverzita naší nabídky talentovaných pracovníků pro otevřené pozice.


Hirepurpose logo

Společnost Xerox uzavírá partnerství s firmou Hirepurpose

Společnost Xerox uzavírá partnerství s firmou Hirepurpose, aby přivedla naše vysoce kvalifikované veterány na volné pozice.


Logo: Thurgood Marshall College Fund. Where education pays off.

Xerox podporuje TMCF

Společnost Xerox podporuje fond Thurgood Marshall College Fund  a jeho snahu zvýšit zaměstnanost a příležitosti vedení začínajících pracovníků s nedostatečným zastoupením.


A Better Chance logo

Společnost Xerox uzavírá partnerství s organizací A Better Chance

V rámci našeho probíhajícího partnerství s organizací A Better Chance investujeme do talentů s nedostatečným zastoupením a do jejich komunit.


Disability Confident Committed logo

Disability Confident Committed

Společnost Xerox je ve Spojeném království certifikovaná jako Disability Confident Committed. Tato certifikace nám poskytuje znalosti, dovednosti a sebedůvěru potřebnou k tomu, abychom byli atraktivním zaměstnavatelem pro postižené lidi, kterým naše pracoviště slibují rozvoj i dlouhodobou příležitost.


Collage of Best of the Best 2020 logos:  Black EOE Journal, Hispanic Network, Professional Woman's Magazine, US Veterans Magazine

Společnost Xerox byla zařazena mezi Nejlepší z nejlepších 2020

Společnost Xerox byla tiskovinami Black EOE Journal, HISPANIC Network Magazine, Professional WOMAN’s Magazine a U.S. Veterans Magazine zařazena do žebříčku Nejlepší z nejlepších roku 2020.


Dbáme, aby si našich zásad v tomto směru byli všichni vědomi

Coworkers at desks working on laptops