3D tisk způsobí revoluci ve výrobě

Co kdybychom dokázali 3D tisk přesunout z laboratoře do výroby? Objevuje se tzv. aditivní výroba, která se rychle rozvíjí a umožňuje výrobu složitých součástí tak, jak to tradiční výroba nikdy nedokáže.

Xerox neustále hledá nové cesty, jak zákazníkům nabídnout ještě přínosnější produkty. Na základě našich zkušeností a know-how z digitálního tisku vymýšlíme, jak tisknout kovové a polymerové předměty ve 3D a nabídnout tak trhu nové vybavení, materiály, služby a konstrukční nástroje.

Jaké budou výsledky? Zákazníci dostanou složité součástky rychleji. Nové materiály zajistí lepší funkce a trvanlivost součástek. Nižší náklady. A také optimalizace vyráběných objemů, parametrů součástek a nosných konstrukcí díky pokročilým konstrukčním a plánovacím nástrojům.

3D tisk má potenciál revolučně změnit výrobu. A my jsme připraveni jít v čele.

Liquid metal printing

3D tisk tekutých kovů

Výroba aditiv je technologií, která může jednou provždy změnit výrobu dnešního světa. Pokud jde o výrobu aditiv z kovů, výrobci narážejí na řadu ekonomických a technických překážek, které brání masové výrobě.

Řešení tohoto problému proto hledají špičky v oboru od automobilového až po letecký průmysl. Divize Xerox Liquid Metal Additive Manufacturing, která je špičkou v digitálním produkčním a 3D tisku po více než 30 let, připravila skvělá řešení pro 3D, která umožní zkrátit vývojový cyklus, snížit náklady a minimalizovat následné úpravy.

Multi-Nozzle Extrusion Technology

Vícetrysková extruze

Vícetryskový extrudér od Xeroxu  je technologie 3D tisku, která umožňuje tisk formou extruze materiálu rychleji a s vylepšenou pevností, to vše při zachování kvality části povrchu. Jde o jednoduchou konstrukci, která disponuje sadou trysek (čím více trysek, tím rychlejší tisk), přičemž jednotlivé trysky lze během procesu zapínat a vypínat a tak řídit, kde tisk začne a kde skončí. Kromě toho lze zvyšovat rychlost využitím větších trysek. 

Advanced material solutions for 3D printing

Pokročilá řešení pro práci s materiálem

K vytváření prototypů a modelů byla v posledních desetiletích často využívána aditivní výroba z polymerových materiálů. Čím dále více je však zapotřebí materiálů, které splní požadavky na kvalitu součásti a současně zajistí spolehlivost jí i celého stroje. Využili jsme proto naše zkušenosti a know-how s vývojem a výrobou práškových tonerů pro digitální produkční tisk a vyvinuli řadu nových polymerových materiálů, které jsou spolehlivé a vyhoví požadavkům na vyráběné součásti.

3D printing software

Software pro optimalizaci 3D konstrukce

Aditivní výroba revolučně mění vývoj, přizpůsobení a výrobu součástek. Navržené díly však často není lehké zhotovit. Na hotovém výrobku často chybějí klíčové prvky nebo jsou deformované. A co je horší, tyto chyby se těžko předvídají.

Xerox jako lídr v oblasti technologických řešení vyvíjí softwarové nástroje a digitální pracovní metody nové generace, které zajistí efektivitu a předvídatelnost 3D tisku. Tak bude možné navrhovat lepší konstrukce, které splní požadavky na funkci výrobků mnohem lépe, než by dokázal člověk sám. Nástroje mohou také předpovídat selhání výrobního postupu a navrhovat změny v konstrukci či výrobním procesu, aby bylo možno problémy vyřešit rychle a ekonomicky.

Sdílet: