Přejít na hlavní textKliknutím zobrazíte naše prohlášení o dostupnosti nebo nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně dostupnosti.

YSoft® SafeQ®

Zabezpečte, rozšiřte, kontrolujte a optimalizujte tiskové služby napříč vaší organizací

Přehled

YSoft SafeQ je prvotřídní sada modulárních řešení správy podnikového tisku, která umožňuje organizacím úplnou kontrolu tiskového prostředí, snížení nákladů, zvýšení zabezpečení dokumentů, zdokonalení administrativní produktivity a minimalizaci dopadů tisku na životní prostředí.

Ať už je vaše organizace velkou bankou, pojišťovací společností, univerzitou, malou obchodní soukromou firmou nebo neziskovou či vládní organizací, YSoft SafeQ vám dává úplný přístup a kontrolu vašeho tiskového prostředí v souladu se zásadami vaší společnosti. Veškerá zkušenost s těmito prvky pomůže vašemu administrativnímu zázemí pracovat chytře a efektivně!

Download free trial
Kontaktujte vašeho distribučního partnera společnosti Xerox.

Klíčové funkce

 • Print Roaming vám umožní snadný tisk, kdekoliv a kdykoliv to potřebujete. Ať už jste v jakékoliv budově, areálu, městě nebo na cestě na jiný kontinent, budete mít ke své tiskové úloze bezpečný a zabezpečený přístup!
 • Tisk na základě pravidel vám umožní nastavit tiskové zásady vaší společnosti podle uživatelské přístupnosti a firemního dozoru nad tiskem.
 • Ověření zvyšuje úroveň zabezpečeného přístupu k vašim tiskárnám a kopírkám. K těmto zařízením mají přístup pouze ověření uživatelé.
 • Reporting poskytuje souhrnné a podrobné reporty podle jednotlivého uživatele, oddělení anebo zařízení, aby bylo možné určit přidělení nákladů, spotřebu, využití a efektivitu tiskového prostředí. K předdefinovaným nebo vlastním reportům budete mít snadný přístup a lze je zobrazit prostřednictvím webového rozhraní nebo tabulek v MS Excelu.
 • Mobilní tisk umožňuje snadný a zabezpečený mobilní a webový tisk z jakéhokoliv zařízení (smartphone/iPad/přenosný počítač) bez nutnosti instalace dodatečného softwaru nebo tiskových ovladačů.
 • Správa skenování poskytuje jednoduché a zabezpečené skenování pomocí jednoho kliknutí na vaši e-mailovou adresu nebo do předem určené složky. Skenovací složky lze přizpůsobit a snadno integrovat se stávajícími firemními procesy.
 • Kredit a účtování je samoobslužná platba za tisk používaná v oblasti školství nebo kopírovacích centrech. Tato funkce přidává do vašeho tiskového reportingu další dimenzi tím, že vám umožní přiřadit vaše náklady spojené s tiskem konkrétnímu klientovi nebo vůči specifickému projektu a jejich následné zpětné vyúčtování.
 • Profesionální služby zajišťují snadné navržení, doručení a použití sady řešení prostřednictvím našich standardních zásad Global Operational Excellence (GOE).
 • Předplacený software nabízí nízké počáteční náklady na řešení YSoft SafeQ, protože platíte pouze za počet skutečně používaných zařízení.

Vaše výzvy

Většina organizací nemá přehled o tom, jaké jsou jejich náklady spojené s tiskem nebo jak jsou využívány jejich tiskárny. Je proto složité optimalizovat tiskové prostředí a identifikovat možnosti snížení nákladů, zajištění bezpečnosti a zvýšení produktivity.

YSoft SafeQ nabízí osvědčená řešení pro sledování a správu celého tiskového prostředí za účelem snížení nákladů, zvýšení efektivity, zabezpečení dat a ochrany životního prostředí.

Klíčové výzvy

 • Neznámé náklady na tisk. Neúplné sledování a absence centralizovaného reportování znesnadňuje optimalizaci tiskového prostředí nebo zjištění oblastí, ve kterých dochází k plýtvání.
 • Neefektivní workflow. Uživatelé musí provádět úkony navíc, což má za následek ztrátu času a nižší produktivitu.
 • Snížená produktivita. Uživatel nemůže tisknout na pro sebe nejvýhodnější tiskárně v rámci organizace nebo odesílat tiskové úlohy vzdáleně nebo na služebních cestách, což snižuje produktivitu.
 • Nepokryté náklady. Nekompletní přidělování tiskových úloh klientům a oddělením má za následek náklady, které nejsou vyfakturovány.
 • Bezpečnostní rizika. Důvěrná data mohou být zpřístupněna neoprávněným osobám, což může vést k nedodržení interních předpisů.
 • Poškozování životního prostředí. Zbytečně spotřebovaný papír a jiné materiály, včetně energií, mají za následek zbytečné náklady a oslabují sociální odpovědnost vaší organizace.
 • Časově náročná správa. Zavedení softwaru a jeho následná správa, včetně uživatelských přístupových rolí a oprávnění, jsou pro administrátora obtížné, neefektivní a časově náročné.

Jak může Xerox pomoci?

Řešení správy podnikového tisku YSoft SafeQ lze snadno integrovat s tiskárnami Xerox a využít tak jejich výhod pro dosažení tiskového prostředí, které bude inteligentnější, pod větší kontrolou, bezpečnější, produktivnější a úspornější.

 • Podrobné monitorování snižuje náklady spojené s tiskem – centralizovaný a komplexní reporting každého tisku, kopie či skenu umožní vaší organizaci kontrolu nákladů.
 • Zjednodušená workflow umožňují uživatelům tisk, kopírování a skenování pomocí snadných nabídek na dotykové obrazovce na jakékoliv tiskárně v rámci vaší organizace.
 • Vyšší produktivita – uživatelé mohou tisknout na pro sebe nejvhodnější tiskárně v rámci organizace a odesílat tiskové úlohy vzdáleně pomocí funkce mobilního tisku.
 • Víceúrovňové projektové účtování umožňuje přiřazení úloh jednotlivým klientům nebo oddělením. Díky tomu je účtování a rozpočtování přesnější.
 • Ověření uživatele a zabezpečený tisk chrání citlivá data a pomáhá zajistit dodržování předpisů.
 • Výhody pro životní prostředí spočívají v omezenějším použití papíru a toneru, stejně jako v možnosti sledovat sníženou spotřebu přírodních zdrojů.
 • Snadná správa díky centralizované správě napříč celým tiskovým prostředím – od zavedení řešení až po nastavení pravidel, rolí a práv.

Proč zvolit Xerox?

Se zařízeními Xerox a řešením YSoft SafeQ máte jedinečnou kontrolu nad svým tiskovým prostředím.

 • Optimalizujte tiskové prostředí. Celá škála multifunkčních zařízení Xerox spolu s komplexním reportingem řešení YSoft SafeQ umožní vaší organizaci implementovat účinnější tiskové prostředí o správné a potřebné velikosti.
 • Zabezpečené informace. Snadné ověření uživatele na tiskárnách Xerox, zabezpečené tiskové fronty, tisk na základě pravidel a uživatelské role zajistí, že citlivé dokumenty a informace budou vždy chráněny.
 • Umožněte zaměstnancům využívat všechny výhody. Uživatelé mohou naplno využívat schopnosti tiskáren Xerox se snadno použitelnými funkcemi YSoft SafeQ, díky kterým je tisk, skenování a kopírování snadnější a pohodlnější – jako například zabezpečený tisk, oblíbené složky, mobilní tisk odkudkoliv atd.
 • Snižujte náklady. Efektivní tiskárny Xerox a řešení správy tisku YSoft SafeQ pomohou vaší organizaci eliminovat odpad a plýtvání všeho druhu společně s lepším účtováním nákladů, menším počtem nepotřebných tiskových úloh a větší ochranou životního prostředí.

Prostředky