Přejít na hlavní text

Přetrvávající reakce společnosti Xerox na pandemii onemocnění COVID-19

Zatímco pandemie nemoci COVID-19 stále trvá, vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte při provádění servisu a doručování vybavení a spotřebních materiálů na vaše pracoviště. Naší prioritou je vždy zdraví a bezpečí našich zaměstnanců, klientů, partnerů a jejich rodin. Neustále přijímáme kroky, abychom ochránili celou komunitu společnosti Xerox a zmírnili dopad na náš provoz během této obtížné doby.

Pohotovostní tým COVID-19 společnosti Xerox se pravidelně schází, aby sledoval vývoj a pečlivě následoval pokyny a rady od vlád a organizací veřejného zdraví. Naše kontinuita provozu a plány přípravy na pandemii obsahují nejnovější normy osvědčených postupů a vychází z našich vlastních zkušeností.

Náš plán odezvy zahrnuje mimo jiné následující:

  • Motivování zaměstnanců, aby se dle místní způsobilosti stanovené vládními orgány nechali co nejdříve očkovat.

  • Tvorba přísných protokolů používání OPP pro zaměstnance pracující v terénu.

  • Sdílení prostředků a pokynů, jak zabránit šíření onemocnění.

  • Vyšší standard a rozšiřování čištění a dezinfekce pracovních prostor.

  • Omezování pracovních cest a událostí.

  • Zavedení komplexního postupu kontrol návštěvníků.

  • Důraz na zaměstnance, kteří pociťují jakékoli příznaky, aby zůstali doma.

  • Provádění pečlivého sledování kontaktů.

  • Vynucování přísných zásad návratu do práce, pokud je zaměstnanec nemocný.

Nadále poskytujeme podporu a služby v zasažených oblastech (dle povolení jednotlivých vlád). Většina techniků pracuje ze svých domovů a není závislých na místních kancelářích či skladech. Pokud dojde k omezení místního provozu, ozveme se Vám.

Vyzýváme Vás, abyste i vy využívali naše možnosti vzdálené podpory. Zákazníci mohou napsat nebo zahájit video hovor s naším odborníkem digitální podpory na webu www.support.xerox.com nebo si stáhnout naši novou mobilní aplikaci Xerox Support Engage, která je dostupná ve vybraných regionech.

Jsme si vědomi toho, že se aktuální situace neustále mění. Máte-li další otázky, obraťte se na místního zástupce společnosti Xerox.

Děkujeme za Vaši přetrvávající podporu. Společně to zvládneme.

Zpráva od Johna Visentina

Sdělení od Johna V, místopředsedy a výkonného ředitele společnosti Xerox

Aplikace Xerox® Team Availability

Připravte bezpečnější politiku pro návrat do práce pomocí nahlížení každé lokality a dostupnosti zaměstnanců v reálném čase.

Sdílet