• Jak Xerox reaguje na COVID-19

Jak Xerox reaguje na COVID-19

Nacházíme se v mimořádném období s rychlým rozšířením koronaviru, identifikovaného jako COVID-19. Uvědomujeme si, že nám důvěřujete, když provádíme servis a dodáváme vaše vybavení a spotřební materiál na vaše pracoviště. Naší prioritou číslo jedna je vždy zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, klientů, partnerů a jejich rodin. Chceme se podělit o některá opatření, která jsme podnikli, aby celá komunita Xerox byla v bezpečí a zároveň byl minimalizován dopad na naše i vaše operace v době této veřejné nouze.

Společnost Xerox vytvořila pohotovostní tým COVID-19, který se pravidelně schází, aby sledoval vývoj a pečlivě následoval pokyny a rady od vlád a organizací veřejného zdraví. Spolupracujeme také s dalšími globálními podniky a provedli jsme řadu akcí, mimo jiné:

  • Vzdělávání všech zaměstnanců o viru;
  • Povzbuzení zaměstnanců k práci z domova, pokud je to možné;
  • Sdílení zdrojů a návodů, jak zamezit šíření nemoci;
  • Zvýšení četnosti a rozšíření čištění zařízení;
  • Omezení služebních cest a událostí;
  • Vytvoření komplexního procesu screeningu návštěvníků;
  • Požadovat od zaměstnanců, kteří projevují jakékoli příznaky, aby zůstali doma; a
  • Vynucení přísných zásad návratu do práce, pokud zaměstnanec onemocní.

Aktivovali jsme také naše plány kontinuity podnikání a plány připravenosti na pandemii. Naše plány obsahují nejnovější standardy z osvědčených postupů v oboru a vlastní zkušenosti společnosti Xerox při definování požadavků, jako je přidělování týmů odpovědných za kontinuitu a určení vhodných zdrojů potřebných k obnovení provozu po události.

COVID-19 prozatím neovlivnil dostupnost zařízení, dílů a spotřebního materiálu. Začali jsme podle potřeby aktivovat zmírňující strategie, mimo jiné včetně, ale ne s omezením prémiových letových nákladů, alternativních zdrojů, obnovy majetku a reverzní logistiky.

Jak to umožňují národní a místní vlády, nadále poskytujeme podporu a služby v zasažených oblastech. Většina techniků expeduje ze svých domovů a není závislá na místních kancelářích a skladech. Pokud budou ovlivněny místní operace, oslovíme vás.

Uvědomujeme si, že během této doby možná nebudete chtít na svém pracovišti návštěvníky, proto vám doporučujeme, abyste využili našich možností vzdálené podpory. Zákazníci mohou mluvit s živým odborníkem na digitální podporu prostřednictvím textového nebo videochatu na adrese www.support.xerox.com nebo stažením nové mobilní aplikace Xerox Support Engage, která je nyní k dispozici ve vybraných oblastech.

Uvědomujeme si, že existuje spousta otázek a že odpovědi se mohou průběžně měnit s vývojem situace. Budeme pravidelně komunikovat zde na Xerox.com. Máte-li jakékoli další otázky, obraťte se na svého kontaktního partnera Xerox.

Tuto vyvíjející se situaci budeme i nadále sledovat a budeme vás informovat o budoucích aktualizacích. Děkujeme vám za vaši pokračující podporu, zatímco se s touto situací vypořádáme.

Sdílet: