Temiz havayı ve temiz suyu koruyun

Çevre konusunda üzerimize düşeni yapmak için, Xerox tedarik zinciri boyunca kalıcı, biyolojik olarak biriken ve toksik olan maddelerin kullanımı ortadan kaldırmak üzere uzun süreden beri çalışmaktadır. Temiz üretim bakımından sıkı dahili standartlar uygulamaktayız ve toksik maddelerin ve ağır metallerin kullanımını belirgin ölçüde azaltmak için işlemleri yeniden yapılandırmakta ve değiştirmekteyiz. Ürünlerimizin kullanımı güvenlidir ve havamızın ve suyumuzun temizliğini koruyacak şekilde atılabilir.
Tedarik zincirinden toksik maddeleri yok etme
  • Tedarikçilerimiz ürünlerimizin kimyasal madde içeriğini kontrol etmek için Xerox'un sıkı standartlarını karşılamalıdır. Xerox bir Elektronik Endüstri Vatandaşlığı Koalisyonu (EICC) üyesidir, bu koalisyon emek, sağlık, güvenlik ve çevresel etkinlikler de dahil olmak üzere çeşitli toplumsal sorumluluk alanlarında tedarikçi uyumluluğunu takip etmek için standart temelli bir yaklaşım geliştirmiştir.
  • Toksik maddeleri tedarik zincirimizden nasıl yok ettiğimiz hakkında daha fazla bilgi almak için, Kimyasal Madde Kullanımını Yönetme sayfasına bakın.
Xerox operasyonlarında ve ürün tasarımında kimyasal kullanımının denetlenmesi
  • Xerox üretim işlemleri, havadaki partikülat madde ve toksik madde emisyonlarını 1991'den beri %94 oranında azaltmıştır. Çevresel performansımızı nasıl yönettiğimize ilişkin daha fazla bilgi alın.
  • Ürünlerimizi kimyasal maddelerin emisyonlarını sıkı bir şekilde kontrol edecek ve ekipman kullanımı sırasında gürültüyü azaltacak şekilde tasarlamaktayız. Mevcut ürünlerimiz küresel yönetmelik gerekliliklerinin belirgin şekilde daha altında olan emisyon düzeylerine sahiptir. Xerox ürünlerinin güvenliğine (PDF) ilişkin daha fazla bilgi alın.
  • Xerox tonerleri toksik değildir ve tehlikeli atık açığa çıkarmaz. Xerox tonerine (PDF) ilişkin daha fazla bilgi alın.
  • Xerox operasyonlarında kullanılan sular; göl, nehir ve diğer yüzey sularını kullanan yerel belediye tedarikçilerinden temin edilir. Her bölgede gerekli koşulları sağlamak için tüm suların kalitesi gerektiği şekilde test edilir. Bölgedeki atık su boşaltım sınırlarına uyumlu olduğunu onaylamak için üretim sahalarındaki su boşaltımı düzenli olarak izlenir. Su, belediyenin su arıtma tesislerine boşaltılır.
  • 2015 yılında, ikinci bir amaçla Ters Ozmoz atık suyunu kullanmak için tasarlanan bir teknolojiyi değerlendirmek üzere pilot program başlatılacaktır. Su, bölgedeki soğutma kulelerine su sağlamak için kullanılacaktır. Bu su halihazırda atık su boşaltım sistemine ve sonunda Kamuya Ait Arıtma Sistemine (POTW) gönderilmektedir. Tahminler, bir yılda satın alınan suyun yüzde beşi (5) kadar su tasarrufu yapılacağını göstermektedir. Pilot projenin başarılı olması halinde, bu teknolojinin Xerox'a ait diğer sahalarda olası kullanımı değerlendirilecektir.