Temiz havayı ve temiz suyu koruyun

Çevre konusunda üzerimize düşeni yapmak için, Xerox tedarik zinciri boyunca kalıcı, biyolojik olarak biriken ve toksik olan maddelerin kullanımı ortadan kaldırmak üzere uzun süreden beri çalışmaktadır. Temiz üretim bakımından sıkı dahili standartlar uygulamaktayız ve toksik maddelerin ve ağır metallerin kullanımını belirgin ölçüde azaltmak için işlemleri yeniden yapılandırmakta ve değiştirmekteyiz. Ürünlerimizin kullanımı güvenlidir ve havamızın ve suyumuzun temizliğini koruyacak şekilde atılabilir.
Tedarik zincirinden toksik maddeleri yok etme
  • Tedarikçilerimiz ürünlerimizin kimyasal madde içeriğini kontrol etmek için Xerox'un sıkı standartlarını karşılamalıdır. Xerox bir Elektronik Endüstri Vatandaşlığı Koalisyonu (EICC) üyesidir, bu koalisyon emek, sağlık, güvenlik ve çevresel etkinlikler de dahil olmak üzere çeşitli toplumsal sorumluluk alanlarında tedarikçi uyumluluğunu takip etmek için standart temelli bir yaklaşım geliştirmiştir.
  • Toksik maddeleri tedarik zincirimizden nasıl yok ettiğimiz hakkında daha fazla bilgi almak için, Kimyasal Madde Kullanımını Yönetme sayfasına bakın.
Xerox işlemlerinde ve üretim tasarımı boyunca kimyasal madde kullanımını kontrol etme
  • Xerox üretim işlemleri, havadaki partikülat madde ve toksik madde emisyonlarını 1991'den beri %94 oranında azaltmıştır. Çevresel performansımızı nasıl yönettiğimize ilişkin daha fazla bilgi alın.
  • Ürünlerimizi kimyasal maddelerin emisyonlarını sıkı bir şekilde kontrol edecek ve ekipman kullanımı sırasında gürültüyü azaltacak şekilde tasarlamaktayız. Mevcut ürünlerimiz küresel yönetmelik gerekliliklerinin belirgin şekilde daha altında olan emisyon düzeylerine sahiptir. Xerox ürünlerinin güvenliğine (PDF) ilişkin daha fazla bilgi alın.
  • Xerox tonerleri toksik değildir ve tehlikeli atık açığa çıkarmaz. Xerox tonerine (PDF) ilişkin daha fazla bilgi alın.