A vegyi anyagok felhasználásának szabályozása (RoHS, REACH)

A Xerox már régóta azon fáradozik, hogy csökkentse a termékeiben felhasznált veszélyes anyagok mennyiségét. Ennek érdekében szigorú belső szabványokat és a beszállítókra vonatkozó feltételeket alkalmazunk, amelyek szabályozzák a Xerox termékeiben, alkatrészeiben és kellékeiben található vegyszerek mennyiségét.

Az EHS 1001. számú, a Xerox beszállítóira vonatkozó környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági feltételeket ismertető szabvány a tiltott/korlátozottan használható vegyi anyagokról, illetve az alkatrészeken feltüntetendő jelölésekről: ez a szabvány az elektronikus termékekben felhasználandó alkatrészek és anyagok megfelelőségére, az azokban előforduló vegyi anyagok tiltására és korlátozására, valamint megjelölésére vonatkozó feltételeket tartalmazza. Összes beszállítónknak eleget kell tennie ezen előírásoknak, ha üzleti tevékenységet szeretne folytatni a Xeroxszal.

A Xerox emellett szigorúan ellenőrzi a fogyóeszközökben (festék, papír) megengedhető vegyianyag-mennyiséget is, amely tovább szűkíti a kémiai anyagok felhasználási körét.
Az EU veszélyes vegyi anyagok felhasználását korlátozó direktívája (European Unions Restrictions on the Use of Hazardous Substances directive – RoHS)
Az Európai Unióban forgalmazott összes új Xerox termék eleget tesz az EU 2002/95/EK határozatának, amely a veszélyes vegyi anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozására irányul. A direktíva korlátozza az ólom, a higany, a kadmium, a hat vegyértékű króm és bizonyos gyulladáskésleltető brómvegyületcsoportok használatát, kivéve, ha más alternatív vegyület nem áll rendelkezésre.
A Xerox RoHS-megfelelőségének áttekintése (PDF)

Az európai uniós REACH-szabályozás
Az Európai Unió vegyi anyagok szabályozására vonatkozó megfelelőségi tervének első fázisa 2007-ben lépett életbe. A vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására vonatkozó szabályozás (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – REACH) egy olyan keretrendszer kialakítását célozza meg, amely lehetővé teszi a vegyi anyagok környezetre és emberi egészségre gyakorolt hatásának kiértékelését, és annak felmérését, hogy szükséges-e engedélyhez kötni vagy megtiltani a legveszélyesebbnek tartott vegyi anyagok felhasználását. A Xerox az egyes rendeletek hatályba lépését követően az összes vonatkozó REACH-szabálynak meg fog felelni.
A Xerox REACH-megfelelőségének áttekintése (PDF)