A vegyi anyagok felhasználásának szabályozása

A Xerox már régóta azon fáradozik, hogy csökkentse a termékeiben felhasznált veszélyes anyagok mennyiségét. Ennek érdekében szigorú belső szabványokat és a beszállítókra vonatkozó feltételeket alkalmazunk, amelyek szabályozzák a Xerox termékeiben, alkatrészeiben és kellékeiben található vegyszerek mennyiségét.

Az EHS 1001. számú, a Xerox beszállítóira vonatkozó környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági feltételeket ismertető szabvány a tiltott/korlátozottan használható vegyi anyagokról, illetve az alkatrészeken feltüntetendő jelölésekről: ez a szabvány az elektronikus termékekben felhasználandó alkatrészek és anyagok megfelelőségére, az azokban előforduló vegyi anyagok tiltására és korlátozására, valamint megjelölésére vonatkozó feltételeket tartalmazza. Összes beszállítónknak eleget kell tennie ezen előírásoknak, ha üzleti tevékenységet szeretne folytatni a Xeroxszal.

A Xerox emellett szigorúan ellenőrzi a fogyóeszközökben (festék, papír) megengedhető vegyianyag-mennyiséget is, amely tovább szűkíti a kémiai anyagok felhasználási körét.
Az EU veszélyes vegyi anyagok felhasználását korlátozó direktívája (European Unions Restrictions on the Use of Hazardous Substances directive – RoHS)
A Xerox az Európai Unióban értékesített minden terméke megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv (RoHS) által módosított 2002/95/EK irányelv előírásainak. A direktíva korlátozza az ólom, a higany, a kadmium, a hat vegyértékű króm és bizonyos gyulladáskésleltető brómvegyületcsoportok használatát, kivéve, ha más alternatív vegyület nem áll rendelkezésre.
A Xerox RoHS-megfelelőségének áttekintése (PDF)

Az európai uniós REACH-szabályozás
A vegyi anyagok 1907/2006/EU számú keretszabályozása (REACH) igyekszik keretet adni a vegyi anyagok a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásának értékeléséhez, valamint annak felméréséhez, hogy a potenciálisan legnagyobb veszélyt jelentő vegyi anyagokat jóváhagyáshoz kössék vagy betiltsák-e. A Xerox az egyes rendeletek hatályba lépését követően az összes vonatkozó REACH-szabálynak meg fog felelni.
A Xerox REACH-megfelelőségének áttekintése (PDF)