Přejít na hlavní textKliknutím zobrazíte naše prohlášení o dostupnosti nebo nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně dostupnosti.

Xerox® ConnectKey® pro DocuShare®

Jednoduché, intuitivní skenování s přímou návazností na Vaše firemní procesy

Přehled

S produktem „Xerox® ConnectKey® for DocuShare®” mohou zaměstnanci bezpečně převádět papírové dokumenty do elektronické podoby, archivovat je a startovat příslušné procesy dalšího zpracování (podnikových workflow), přičemž IT a procesní administrátoři mohou tyto kroky jednoduše nastavovat.

Poznejte, jak je „Xerox® ConnectKey® for DocuShare®” jednoduché, výkonné a inteligentní řešení a jak dokáže zvýšit produktivitu práce. Základní funkce skenování do e-mailu a do síťových úložišť jsou jistě skvělým způsobem, jak využít Vaši investici do multifunkční tiskárny. Pokud však potřebujete shromažďovat informace rychle a přesně a potřebujete mít své dokumenty stále po ruce (jako např. přehled závazků a pohledávek, faktury, dokumentaci k obchodním případům a pod.), pak potřebujete něco lepšího.

Rozlučte se se zdlouhavými procesy zahrnujícími řadu samostatných kroků a vítejte ve světě kompaktních pracovních postupů.

Klíčové funkce

Jednoduché skenování – digitalizujte dokumenty jednoduchým a snadným způsobem. Nastavte tlačítka jako předvolby pro skenování z Vaší multifunkční tiskárny:

 • do e-mailu na osobní a jiné přednastavené adresy
 • do složek DocuShare, ať' lokálního nebo cloudového úložiště
 • do sdílených složek síťových úložišť
 • s návazností na automatické zpracování v předem nakonfigurovaných procesech / workflow.

Listujte na multifunkční tiskárně – přímo na dotykové obrazovce vyhledejte cílové místo pro skenování do DocuShare

Business Intelligence – přidávejte popisná pole (indexy, metadat) v okamžiku skenování. Zadejte je ručně nebo vyberte z připravených zdrojů:

 • možnost prohledávání databáze
 • výběrové seznamy
 • výběrové seznamy s automaticky doplňovanými hodnotami

Tlačítkové předvolby pracovních postupů – skenujte dokumenty s automatickou návazností na přednastavené pracovní postupy

 • nastavte tlačítka s návazností na workflow pro různá oddělení, jako jsou např. finance, účtárna, lidské zdroje nebo právní oddělení
 • skenujte jednomu uživateli či všem členům schvalovací skupiny
 • skenujte do jednotlivých složek
 • skenujte do místa, které automaticky spouští určitý pracovní postup

Zabezpečení pomocí osobní karty

 • kompatibilita s LDAP/Microsoft Active Directory
 • šifrování a zabezpečené připojení
 • okamžitý přístup k Vašim skenovacím předvolbám po přiložení osobní karty

Vaše výzvy

Prostředí, ve kterém se intenzivně pracuje s papírovými dokumenty, představuje celou řadu výzev. Řadí se mezi ně například vysoké náklady, riziko chyby, snížená produktivita, nedostatek skladovacích prostor, problémy s kompliancí či nižší spokojenost zákazníků, neboť časté hledání dokumentů zabírá velmi mnoho času.

Klíčové výzvy

 • Nedávno provedené průzkumy ukazují, že organizace jsou v dnešní době, více než kdy jindy, zahlceny papírem, a proto se řada z nich usilovně snaží nalézt způsob, jak své dokumenty řídit a organizovat.
 • Většina podniků nemá přímé propojení svého multifunkčního zařízení s požadovanými úložišti dokumentů. Situace vede k vyšší chybovosti a řadě zbytečných procesních kroků při nahrávání naskenovaných dokumentů, což je časově i finančně náročné.
 • Naskenované dokumenty jsou většinou ve formátu PDF, který neumožňuje vyhledávání textu. Často se tak stává, že kritické informace je těžké najít v okamžiku, kdy jsou nejvíce zapotřebí.
 • Produktivita zaměstnanců zůstává stále na nízké úrovni, neboť tráví hodiny hledáním papírových dokumentů, a vaší organizaci to stojí další peníze.
 • Dodržování zákonů představuje pro řadu podniků nevyhnutelné náklady spojené s podnikáním - povinnost dodržování různých předpisů a nařízení těsně souvisí se snadným získáváním klíčových informací.
 • Péče o spokojenost klientské základny je důležitá pro jakékoliv podnikání, avšak pozdní reakce na jejich požadavky může výrazně ovlivnit názor a loajalitu zákazníků.
 • Organizace stále hledají lepší možnosti, jak udělat krok kupředu ve svých iniciativách vedoucích ke stabilitě a udržitelnosti podnikání. Kancelářské prostředí, ve kterém jsou ve velké míře zpracovávány papírové dokumenty, je nákladné. Ať už jde o náklady na papír, inkoust, tonery, energie, dopravu, skladování či poštovné.

Jak může Xerox pomoci?

Integrace multifunkčních tiskáren do podnikových systémů pro správu obsahu (ECM – Enterprise Content Management) představuje snadný způsob, jak může Vaše organizace ušetřit peníze. Multifunkční tiskárny vám mohou pomoci automatizovat únavné kancelářské činnosti. Umožní zaměstnancům skenovat dokumenty s přímou návazností na pracovních postupy (scan to workflow), které automaticky předávají dokumenty do konkrétních oddělení nebo jednotlivým osobám.

Proč zvolit Xerox?

S „Xerox ConnectKey for DocuShare“ můžete:

 • skenovat s návazností na předem nadefinované pracovní postupy na vašem pracovišti (scan to workflow) nebo do cloudového úložiště
 • digitalizovat dokumenty stisknutím jednoho tlačítka a přímo je odesílat do složek DocuShare, sdílených síťových složek a do e-mailu
 • zadávat při skenování další informace (indexy) nebo je vybírat z přednastavených seznamů a databází
 • instalovat skenovací tlačítka a vytvářet k nim různé předvolby
 • integrovat do systému jednu či více multifunkčních tiskáren a využít svoji stávající infrastrukturu
 • vytvářet soubory ve formátu PDF nebo PDF-A s možností vyhledávání
 • listovat ve složkách DocuShare nebo síťových složkách pro výběr umístění skenu přímo z multifunkční tiskárny

Chytrý způsob, jak udělat více práce
Pro rozšíření skenování o „business intelligence“ se zachováním bezpečnosti Vám ConnectKey for DocuShare umožňuje:

 • zadat doprovodné informace (indexy, metadata) během skenování
 • vyhledat přímo z multifunkční tiskárny hodnoty z vaší firemní databáze, CRM nebo systému ERP a použít je jako hodnoty pro automaticky vyplňovaná pole apod., šetřit tak čas
 • automaticky za běhu vytvářet nové složky (odpovídající např. číslům faktur nebo jménům zákazníků)
 • přizpůsobit knihovnu skenovacích pracovních postupů na multifunkční tiskárně, a to organizovaně a přehledně
 • skenovat dokumenty s návazností na předem nakonfigurované pracovní postupy (workflow), čímž ušetříte čas a zvýšíte efektivitu
 • přihlašovat se pro přístup k zabezpečeným skenovacím tlačítkům
 • využít LDAP/Microsoft Active Directory
 • využít vestavěného zabezpečení a šifrování v multifunkční tiskárně

Prostředky