Papírbeszerzés, és a beszállítókra vonatkozó követelmények

A biológiai sokféleség és földünk erdőinek megőrzése érdekében a Xerox 2003-ban elkészítette a Xerox számára viszonteladási célból papírt beszállító vállalatokra vonatkozó környezetvédelmi, egészségügyi és munkahelyi biztonsági feltételeket. A világ egyik legnagyobb vágottpapírmárkájaként felismertük, hogy kötelességünk megtenni mindent a környezettudatos erdőgazdálkodás térhódításáért. A fenntartható erdőgazdálkodás gyakorlatának beszállítóink közötti terjesztése a Xerox környezetvédelmi elkötelezettségének egyik fontos összetevője.

A Xerox papírbeszerzésre vonatkozó álláspontja
A Xerox 2000-ben az alábbi, papírbeszerzésre vonatkozó álláspontot alakította ki: A Xerox a papírt azoktól a vállalatoktól szerzi be, amelyek saját és beszállítóik tevékenysége során megingathatatlan környezetvédelmi, egészségügyi és munkavédelmi (KEM) gyakorlatot folyatatnak, és támogatják a fenntartható erdőgazdálkodást. Célunk, hogy fenntartsuk az erdők ökoszisztémájának egészségét és egységét, megőrizzük a biológiai sokféleséget, valamint a talajban és a vizekben található erőforrásokat, megvédjük a fontos ökológiai vagy kulturális jelentőséggel bíró erdőterületeket, és biztosítsuk a fenntartható fejlődést. A beszállító cégeknek eleget kell tenniük a működési országaikban érvényes összes KEM-szabályozásnak és -előírásnak.
A beszállítókra vonatkozó követelmények
A papírbeszerzésre vonatkozó álláspontunk alátámasztására a Xerox elkészítette a számára viszonteladási célból papírt beszállító vállalatokra vonatkozó környezetvédelmi, egészségügyi és munkahelyi biztonsági feltételeket. Az erdőgazdálkodástól a végtermék előállításáig a papírkészítés összes fázisára vonatkozó követelményeinket belefoglaltuk a papírgyártók elbírálásának jelenlegi folyamatába. A Xerox papírszállítóinak a világ minden részén meg kell felelniük ezeknek az előírásoknak, ha szeretnének együttműködni a Xeroxszal. Ezen kívül évente be kell nyújtaniuk a megfelelőséget igazoló részletes dokumentációt is.

A legfontosabb feltételek a következők:
  • Elkötelezettség az összes érvényes környezetvédelmi, egészségügyi és munkahelyi biztonsági hatósági előírásoknak való megfelelés iránt, ideértve a gyakorlatban alkalmazott erdőgazdálkodási szabályokat és a legális fakitermelést szabályozó intézkedéseket is.
  • Hatékony környezetközpontú irányítási rendszer a papírgyárakban, és a hatósági előírásoknak folyamatosan megfelelő, illetve azokat túlszárnyaló környezetvédelmi teljesítmény elérésére irányuló célok megléte.
  • A beszállítók tulajdonában lévő, illetve általuk kezelt erdőgazdálkodási tevékenységek független külső fél általi tanúsítása a Xerox által elfogadott fenntartható erdőgazdálkodási szabványoknak megfelelően.*

A beszerzési folyamat feltételei:
  • Kizárja az illegálisan kitermelt fanyersanyagok használatát a Xeroxnak szállított papírok közül.
  • Kizárja a fontos ökológiai vagy kulturális jelentőséggel bíró erdőterületekről származó fanyersanyagok felhasználását, kivéve, ha azok eleget tesznek a Xerox fenntartható erdőgazdálkodási szabványainak.
  • A fanyersanyagok beszállítóit a fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlat folytatására ösztönzi.
  • A veszélyes anyagoknak a Xerox-papírokban lévő mennyiségére, illetve a papír feldolgozása során való felhasználására vonatkozó szigorú határértékek biztosítása, ideértve az elemi klór kizárását is.

Tudatában vagyunk annak, hogy a követelményeinknek való megfelelés legnagyobb kihívása a papírgyártók számára annak bizonyítása lesz, hogy miként védik a fontos ökológiai vagy kulturális jelentőséggel bíró erdőterületeket. A Xerox teljes mértékben támogatja azokat a törekvéseket, amelyek több érdekelt fél bevonásával igyekeznek azonosítani a védelemre szoruló erdőterületeket, és olyan információs források és eszközök kifejlesztésén fáradoznak, amelyek segítségével a gyártók az ilyen területeket azonosíthatják saját erdőikben, illetve a fanyersanyagok külső féltől való beszerzése során. A Xerox elvárja beszállítóitól, hogy fenntartható erdőgazdálkodási tevékenységük részeként teljes mértékben éljenek ezekkel a lehetőségekkel.

*A Xerox hisz abban, hogy a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó számos, az erdőökoszisztémák egészségének, egységének és biológiai sokféleségének a megőrzését, a talajban és a vizekben található erőforrások, és a fontos ökológiai vagy kulturális jelentőséggel bíró erdőterületek megóvását, valamint a fenntartható fejlődés biztosítását vizsgáló teljesítményalapú rendelkezéseket tartalmazó szabvány összhangban van a Xerox követelményeivel. Beszállítóink választhatnak a fenti rendelkezéseket tartalmazó különböző tanúsítványok közül, ideértve az FSC, a Canadian Standards Association a Pan-European Forest Certification Council tanúsítványait is.