Умови використання даного веб-сайту:

Доступ та використання даного веб-сайту ("Сайт") допускається при дотриманні наступних умов ("Умови"). Якщо ви не згодні з цими Положеннями та Умовами, будь ласка, не використовуйте Сайт. При порушенні будь-якої з цих Умов, дозвіл на використання вами цього Сайту автоматично втрачається, після чого ви повинні негайно знищити всі завантажені або друковані матеріали. Xerox Corporation та її дочірні компанії, філії та представництва ("компанія Xerox"), залишає за собою право змінювати ці Умови без попереднього повідомлення. Використання сайту регулюється найбільш новою версією Умов, розміщених на Сайті на момент його використання.

Використання сайту/відомості про авторські права:

Xerox володіє або має патент на всі матеріали, розміщені на даному сайті ("Матеріали"). Матеріали захищені авторським правом та/або правами на товарний знак; будь-яке несанкціоноване використання матеріалів може привести до порушення авторських прав, прав на товарний знаки інших законів. Ви можете переглядати і завантажувати матеріали тільки для особистого некомерційного використання за умови, що ви зберігаєте всі відомості про авторські права та інші права власності, що містяться в матеріалах або в будь-яких копіях матеріалів. Ви не можете будь-яким чином змінювати зміст матеріалів або відтворювати, публічно демонструвати, поширювати або іншим чином використовувати їх для будь-яких громадських або комерційних цілей. Використання матеріалів на будь-якому іншому веб-сайті або в комп'ютерній мережі для будь-яких цілей забороняється.

Використання програмного забезпечення:

Будь-яке програмне забезпечення, яке можна знайти на цьому сайті ("Програмне забезпечення"), захищено авторським правом компанії Xerox та/або її ліцензіарів. Копіювання чи відтворення програмного забезпечення на будь-якому іншому сервері або системі для подальшого розмноження або повторної передачі заборонені, за винятком випадків, коли таке відтворення чи розповсюдження дозволяється відповідно до ліцензійної угоди на використання даного програмного забезпечення. Користувач не має права створювати похідні програмного забезпечення, або намагатися декомпілювати або здійснювати розтин Програмного забезпечення, за винятком випадків, коли це дозволено законом. Використання програмного забезпечення регулюється умовами ліцензування будь-якої ліцензійної угоди, яка супроводжує або надається разом з програмним забезпеченням.

Без обмеження вищесказаного, програмне забезпечення надається (в разі надання) тільки відповідно до положень окремої ліцензійної угоди, яка постачається разом з програмним забезпеченням. За винятком випадків надання програмного забезпечення відповідно до ліцензійної угоди, компанія XEROX відмовляється від усіх гарантій і умов щодо програмного забезпечення, включаючи всі можливі гарантії та умови продажу, придатності для конкретної мети, найменування, відсутності порушення прав в максимальному ступені, що допускається законом.

Посилання на інші веб-сайти:

Посилання на інші веб-сайти надаються виключно для забезпечення вашої зручності. Компанія Xerox не гарантує достовірність змісту таких сайтів і не несе за нього відповідальність. Якщо ви вирішили перейти на будь-який з сайтів, пов'язаних з цим сайтом, ви робите це на свій страх і ризик.

Інформація на веб-сайті та заява про відсутність гарантій:

Інформація, розміщена на сайті щодо продукції та послуг XEROX, включаючи їх наявність, зовнішній вигляд, ціну і технічні характеристики, може бути змінена без попереднього повідомлення. Така інформація не є презентацією, гарантією і не передбачає інші зобов'язання з боку компанії XEROX стосовно будь-якої продукції або послуг. Корпорація XEROX відмовляється від усіх гарантій, неявних або таких, що маються на увазі, щодо точності, придатності для будь-якої мети або повноти зазначеної інформації.

Компанія XEROX, її дочірні компанії, філії, постачальники та/або її ліцензіари ні при яких обставинах не несуть відповідальності за будь-який особливий, непрямий чи майбутній збиток або будь-який інший збиток, що виник в результаті втрати права використання, даних або прибутку, а також за порушення контракту, недбалість або інші збиткові дії або причини будь-яких інших дій, що випливають або пов'язані з використанням інформації, розміщеної на цьому сайті.

Даний веб-сайт може містити заяви, що стосуються майбутнього, і інформацію, що стосується компанії Xerox, в основі яких лежать наші наміри, а також припущення і інформація, що є у нас в даний час. Слова «передбачити», «вважати», «оцінювати», «очікувати», «має намір», «бажати» і подібні вирази, які стосуються компанії, призначені для вказівки на заяви про перспективи. Фактичні результати можуть істотно відрізнятися від тих, які передбачалися подібними перспективними заявами. Інформація про деякі фактори, внаслідок яких фактичні результати можуть істотно відрізнятися від прогнозованих, включена в 10-К і 10-Q реєстраційні документи компанії в Комісії США з цінних паперів і бірж. Оновлювати зазначені перспективні заяви ми не маємо наміру.

Обмеження відповідальності:

Компанія XEROX, її дочірні компанії, філії, постачальники та/або її ліцензіари ні при яких обставинах не несуть перед вами відповідальності за будь-який особливий, штрафний, випадковий, непрямий або майбутній збиток будь-якого роду, або будь-якої іншої шкоди, включаючи (без обмежень) збиток, обумовлений втратою прав використання, даних або прибутку, незалежно від того, чи була або ні компанія XEROX попереджена про можливість таких збитків, а також про будь-яку юридичну кваліфікацію або відповідальність, що випливають із або пов'язаних з використанням даного сайту або будь-якого веб-сайту, згаданого або що має посилання з цього сайту. У деяких країнах відмова або обмеження відповідальності за непрямий чи побічний збиток заборонені, тому вищенаведені обмеження можуть не мати до вас відношення.

Застосовне законодавство:

Ці положення і умови будуть регулюватися і тлумачитися відповідно до законів Російської Федерації. Користувач погоджується на те, що будь-які суперечки, що випливають з або пов'язані якимось чином з цим сайтом, будуть розглядатися виключно російськими судами. Користувач погоджується підпорядковуватись юрисдикції таких судів. Крім того, він дає згоду захищати і убезпечувати компанію Xerox, її агентів, дочірні компанії та філії від будь-яких претензій, зобов'язань, збитків або шкоди, що виникли або пов'язаних з використанням ним сайту. Якщо будь-яке положення цих Умов, що суперечить закону, стає недійсним, або з якихось причин не може мати законної сили, це положення вважається віддільним від цих Умов і може впливати на юридичну силу і визнання законним будь-якого з інших положень. Компанія Xerox не стверджує, що матеріали, програмне забезпечення, продукти або послуги, представлені на цьому сайті, доступні за межами країни. Ви не можете використовувати, експортувати або реекспортувати матеріали, програмне забезпечення, продукти або послуги, представлені на сайті, при порушенні будь-яких чинних законів або правил, включаючи, без обмежень, експортні закони і норми США.

Товарні знаки:

Товарні знаки, логотипи та знаки обслуговування компанії Xerox (далі "Товарні знаки"), які відображаються на сайті, включаючи, але не обмежуючись: XEROX ®, The Document Company® і цифровий X® - є зареєстрованими товарними знаками Xerox в США та/або інших країнах. Ніяка інформація, що міститься на сайті, не повинна розглядатися як надання, надання, що мається на увазі або результат позбавлення права заперечення (естопель), або як-небудь інакше, будь-якої ліцензії або права на використання будь-яких товарних знаків, відображених на сайті, без письмового дозволу Xerox або третьої сторони, яка може володіти іншими товарними знаками, відображеними на сайті. Неправомірне використання Вами товарних знаків, що відображаються на сайті, або будь-якої іншої інформації сайту суворо заборонено. Також повідомляємо вас, що компанія Xerox буде вкрай активно реалізовувати свої права на інтелектуальну власність в максимальному ступені, наскільки це дозволяє законодавство.

Гаряча лінія

Скачать PDF

Демо/Видео