Skip to main contentClick to view our Accessibility Statement or contact us with accessibility-related questions.
3D digital graph with purple, pink and blue lines over a black background

Xerox® FreeFlow® Vision

Відстеження, вимірювання, керування та покращення операцій друку

Зменште витрати та підвищте ефективність операцій за допомогою автоматизованої передачі даних виробничого друку в реальному часі з програмним забезпеченням Xerox® FreeFlow® Vision.

Більшість постачальників послуг друку (PSP) вважають підвищення ефективності та продуктивності роботи критично важливими складовими отримання прибутку. Xerox® FreeFlow® Vision допомагає PSP зменшити витрати та підвищити ефективність шляхом надання автоматизованого огляду важливих робочих даних у реальному часі.

FreeFlow Vision автоматизує контроль та керування даними виробничого друку для покращення експлуатаційних характеристик, збільшення рентабельності інвестицій та досягнення ключових показників ефективності (KPI). Більше ніякого збирання даних вручну за потреби. Більше ніяких застарілих таблиць.

Покращте результати діяльності за допомогою видатної прозорості показників ефективності роботи цифрових друкарських машин

За допомогою даних Vision можна негайно виявити та зменшити відходи та усунути вузькі місця, які зменшують рентабельність інвестицій, а також виявити позитивні тенденції, які можна посилити. Усе це допоможе створити більш ефективне робоче середовище.

Introducing Xerox FreeFlow Vision Software YouTube Відео
Screenshot showing Xerox FreeFlow Vision Software

Основні елементи

 • Отримуйте та демонструйте дані автоматично в реальному часі за допомогою елегантного візуального інтерфейсу користувача

 • Миттєво надавайте дані ключовим фахівцям з використанням віддаленого доступу через браузер

 • Підтримка необмеженої кількості пристроїв від різних постачальників для надійного керування пулом обладнання — усі друкарські машини та принтери підключені до однієї мережі незалежно від місцеперебування

 • Створюйте інформативні налаштовані звіти з вказанням загальної ефективності обладнання (OEE)

 • Експорт даних для інтеграції з ERP, MIS та рішеннями для планування та керування робочими процесами

У друкарні може бути дуже багато роботи. Але як дізнатися, чи працює кожна цифрова друкарська машина найбільш ефективним чином? Збирання та зведення даних про роботу всього пулу обладнання — справа нелегка та нескінченна.

Xerox® FreeFlow® Vision замінює відстеження даних вручну на інтелектуальну автоматизацію, завдяки якій критичні дані про роботу пулу обладнання є доступними в будь-який момент у реальному часі.

Основні завдання

Складно своєчасно збирати дані про пул друкарських машин?

Немає простого способу виявлення експлуатаційних характеристик, таких як:

 • Скільки відходів утворюється?

 • Чи викликають вузькі місця на виробництві непродуктивні (невигідні) зміни?

 • Характеристики та продуктивність роботи операторів?

 • Експлуатаційні характеристики окремих друкарських машин, їхніх груп або всього пулу?

 • Тривалість робочого циклу?

 • Обсяг друку за друкарською машиною, офісом або зміною?

 • Характеристики OEE, у тому числі стан, експлуатаційні характеристики та якість?

Не задовольняє низька рентабельність інвестицій внаслідок низької ефективності роботи?

data hoarding a ticking time bomb

Допомога та підтримка Xerox

Інтуїтивні сучасні панелі Xerox® FreeFlow® Vision надають аналітику про проблеми та переваги завдяки збору даних усього пулу обладнання в реальному часі — як для обладнання Xerox, так і для пристроїв інших постачальників.

Vision забезпечує неперевершену доступність аналітики робочого процесу. Наочний інтерфейс доступний у будь-якому місці за допомогою веббраузера. Завдяки цьому важлива інформація завжди в миттєвій доступності.

Панель Vision легко налаштовувати. Можна пересувати картки принтерів та встановити потрібні дані на передній план. При натисканні на картках принтерів відображається додаткова інформація, така як стан лотка, тонера та завдання друку. Можна задати групи принтерів та відображати дані за різні періоди.

Vision допомагає досягти серйозних виробничих показників. Цей ефект може значно посилитися при використанні збору та вимірювання даних Vision у реальному часі для визначення більш ефективних правил роботи у FreeFlow Core.

Комбінація цих технологій автоматизації, орієнтованих на ефективність роботи, може допомогти приймати кращі рішення для швидшої та більш ефективної підготовки, оптимізації, розподілення та виконання завдань друку.

Пов'язані технології

 • Blurred binary code.

  Xerox® FreeFlow® Variable Information Suite

  FreeFlow® Variable Information Suite має потужний набір засобів для максимально вигідного друку змінних даних і електронних презентацій.

 • Curve in a road at night with blurred headlights

  Xerox® FreeFlow® Core

  Рішення FreeFlow Core виключає необхідність виконувати переддрукарську підготовку вручну, знижує витрати і підвищує продуктивність, а також його можна інтегрувати з існуючими технологічними системами, поліпшуючи процеси переддрукарської підготовки.

 • Hands typing on a laptop keyboard, overlaid with flowchart symbols

  Xerox® FreeFlow Makeready®

  Робить складну підготовку матеріалів для друку дуже простою.