Skip to main contentClick to view our Accessibility Statement or contact us with accessibility-related questions.

Запуск в експлуатацію устаткування середньої і високої продуктивності, систем широкоформатного та промислової друку

Man with coffee, standing in front of a Xerox digital press, with a colorful print sample in front of him

Запуск в експлуатацію (встановлення) обладнання може проводитися тільки організацією, авторизованою Xerox для обслуговування обладнання (далі – Сервісний Партнер).

Послуга зі стандартного встановлення нового (що не було у використанні) обладнання в місті роботи Сервісного Партнера надається замовникам безкоштовно, незалежно від місця покупки устаткування на території держави, за умови, що з дати покупки пройшло не більше 18 місяців і що апарат ввезений в країну організацією, уповноваженою Xerox.

Встановлення устаткування може проводитися Сервісним Партнером тільки, якщо місце встановлення придатне для подальшої експлуатації обладнання відповідно до вимог виробника.

Стандартна процедура встановлення устаткування і його опцій включає розпакування, монтаж, запуск в роботу і перевірку основних режимів роботи (друк, копіювання, сканування і інші доступні основні функції), запуск і демонстрацію мережевого друку (для мережевої конфігурації апарату), а також ознайомчий інструктаж оператора з використання основних режимів апарату.

Встановлення програмних продуктів та іншого обладнання, що не є опціями, не входить в стандартну процедуру встановлення.

Демонстрація основних режимів роботи обладнання і його опцій, пов'язаних з необхідністю налаштування апарату в мережевому середовищі замовника, виконується фахівцем Сервісного Партнера тільки в мережі Ethernet і за умови надання замовником параметрів, необхідних для такого налаштування. У разі ненадання замовником зазначених параметрів сервісний інженер зобов'язаний продемонструвати основні режими роботи шляхом підключення свого ноутбука безпосередньо до обладнання через мережеву карту. Демонстрація мережевого сканування проводиться на прикладі використання функції «Сканування в поштову скриньку» (Scan to Mailbox) або аналогічної.

Доступ фахівця Сервісного Партнера для здійснення налаштувань в мережі замовника можливий тільки за письмовою заявою замовника, в якій обов'язково має бути зазначено, що вся відповідальність за надання доступу та наслідки такого надання повністю лежить на замовнику. Сервісний Партнер має право відмовитися від доступу до мережі замовника без пояснення причин.

Дата встановлення обладнання вказується в гарантійному талоні встановленого зразка для обладнання середньої та високої продуктивності, який оформляється і передається замовнику після завершення встановлення. На лицьовому боці талона міститься інформація про замовника, обладнання і сервісну організацію, що виконала встановлення. На зворотному боці наведено гарантійні зобов'язання Xerox і гарантійний обсяг копіювання/друку, якщо він передбачений для даної моделі.

Талон складається з двох ідентичних частин. Після завершення встановлення права частина залишається у замовника, а ліву сервісна організація передає в Xerox для реєстрації гарантії і взаєморозрахунків із встановлення, тому в талоні обов'язково повинні бути заповнені всі поля, а також він обов'язково повинен бути підписаний уповноваженим представником замовника і сервісної організації і завірений печатками обох сторін.

Service engineer working with laptop on Xerox MFP

Знайти найближчого авторизованого сервісного партнера Xerox