Dijital Hasta İçin Xerox® Hizmetleri

Dijital Hasta Hizmetleri: Hasta Deneyimini iyileştirmek için iletişim süreçlerini dönüştürün

Sağlık hizmetleri sektörü, büyümekte ve yaşlanmakta olan ve sağlıklı kalmak için itimat ettikleri kuruluşlardan daha fazlasını talep eden bir kitleyle karşı karşıyadır. Kaynaklar yetersiz. Personel sayısı gerekenden azdır. Üstelik birçok durumda, her şeyi kolaylaştırması gereken teknoloji araya girer. Dijital Hasta için Xerox® Hizmetleri sayesinde, otomasyonu ve çok kanallı iletişimlerin gücünü kullanarak sorunları ortadan kaldırabilir, böylece hasta deneyimini iyileştirebilirsiniz. Hasta iletişimleri ve tıbbi kayıtlarını yöneterek ve modernize ederek çalışanlarınıza destek olabilir, hastalara tutarlı ve daha iyi bir deneyim sunabilirsiniz.

woman in blue scrubs looking down at paper

 

Pediatrician doctor with child patient.

 

Hasta Yaşam Döngüsünü İyileştirmek için Dijital Hasta Hizmetleri

Bilgi Verin

 • İki yönlü kişiselleştirilmiş hasta iletişimleri
 • Doğru mesajı, doğru kanal aracılığıyla, doğru zamanda dağıtan çok kanallı yönetim
 • Basılı ve dijital formatlarda sağlık uyarıları, bildirimleri ve randevu hatırlatmaları gönderin.

Alıştırın

 • Hasta kayıt sürecini modernize edin
 • Bilgi yakalama, veri ayıklama ve doğrulamayı basitleştirin
 • Dijital Depo ile hasta bilgilerine güvenli erişim sunun
 • Yeni işe alım ve belgelendirme süreçleri için harcanan süreyi azaltın
 • Klinik dokümanları talep üzerine daha erişilebilir ve kullanılabilir hâle getirin

Hizmet edin

 • Sağlık kayıtlarını, iletişimleri ve arşivleri dijitalleştirerek tek hasta görüntülemeye izin verin
 • Tedavi sonrası iletişimleri yöneterek hasta kabulünün tekrarlanmasını önleyin
 • Giyilebilir teknoloji bilgi yakalama ve erken uyarı sistemleriyle hasta kayıtlarını ve bakımını iyileştirin.
 • Çok çeşitli doküman ve arka ofis süreçlerini otomatikleştirin

Memnun Edin

 • Kişiselleştirilmiş bilgiler sunmak ve atılacak en iyi adımları önermek için, makine öğrenimi ve analizi etkin bir biçimde kullanarak sağlık sonuçlarını iyileştirin.
 • Hasta yolculuğu boyunca kişiselleştirilmiş anketlerle hasta deneyimi yönetimini izleyin ve iyileştirin
 • Kanallar boyunca hedefe yönelik mesajlar göndererek hastalar için atılacak en iyi adımı sunun
 • Kanallar boyunca e-posta, posta, web ve telefon (SMS ve İnteraktif Sesli Yanıt) dâhil faturalandırma iletişimlerini basitleştirin

Ek Kaynaklar