Kalite politikası

Xerox, Kalite Modeli olarak kabul edilmek isteyen bir şirkettir. Kalite bunun temel ilkesidir. Yönetim, beklentilerini tam olarak yerine getirme hedefiyle, ilgili taraflara her zaman kaliteli ve yenilikçi ürünler, çözümler ve hizmetler sunmayı taahhüt eder. Şirket yönetimi ve personeli, her Xerox Türkiye aktivitesinin kalitesini sürekli olarak iyileştirmeye kendini adamıştır.

Hedeflerimizi belirleyebilmek, sürekli çabalarımızın sonucunu objektif göstergelerle ölçebilmek ve hataları önlemeye, kaliteyi ve üretkenliği arttırmaya yardımcı olacak güçlü bir araç elde edebilmek için ISO 9001 2015 'in gerekliliklerine uygun ve yaygın olarak kabul edilen iş uygulamalarına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi çalıştık ve kurduk,

Öncelikli hedefimiz, sunduğumuz ürünlerin ve hizmetlerin müşterilerimizin kalite gereksinimlerini karşılamasını, geleneksel uygulama programlarına uymasını ve finansal performansı optimize etmesini sağlamaktır.

Bu hedefe ulaşmak için, Şirket Yönetimi;

  • kaliteli ürün, çözüm ve hizmet sunmak,
  • ürünlerin hemen teslimi ve hizmetlerin uygulanması,
  • ürünler, çözümler ve hizmetler için teknik destek
  • olası hataların önlenmesi veya hemen ele alınması,
  • Şirketin etkinliğini etkileyecek potansiyel risklerin azaltılması,
  • personelin sürekli eğitimi.

Tüm faaliyetlerde ve tüm çalışanlarda sürekli kalite iyileştirme, şirketin iş planlaması ve organizasyonel hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir.

Şirket Yönetimi, hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm kaynakları sağlamayı taahhüt eder ve şirket personeli, görevlerini Kalite Yönetim Sisteminin gereklerine uygun olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.

Kalite Yöneticisi, Sistemin verimliliğini sürekli olarak artırmak için, kalite sorunlarını tanımlamak, çözümleri tanıtmak, önermek veya teklif etmek ve çözümlerin uygulanmasını onaylamak konusunda açık bir yetkiye ve özgürlüğe sahiptir.

Her çalışan, kendisine sağlanan eğitim ve gelişim fırsatlarından ve kendisine sunulan imkânlardan en iyi şekilde yararlanarak, Kalite Yönetim Sisteminin prosedürlerine uymalı ve gelişimine katkıda bulunmalıdır. Hem Şirket Yönetimi hem de çalışanlar, Xerox Türkiye’nin kalite için bir referans noktası olarak tutmaya kendilerini adamıştır.

Bize Ulaşın

Paylaş: