Sağlık ve güvenlik sağlama

İnsanlarımızın, iş yerlerimizin ve müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği çok büyük bir öneme sahiptir. Xerox'ta en büyük kaynağımız insan kaynağımızdır ve başarımız insanlarımız için büyük bir işyeri oluşturarak daha da artmıştır. Sağlık bakımını etkin olarak yönetmek ve sıfır iş kazası hedefini devam ettirmek için sağlık, güvenlik ve refah programlarını desteklemekteyiz. Ayrıca, Xerox'un acil durumlara karşı hazır olma ve yanıt verme programları çalışanlarımızı ve çevrelerindeki kişileri korumaya yardımcı olur.

Xerox ürün gelişimi endüstride güvenlik için bir takım standartlar belirlemiştir. Xerox dijital sistemlerdeki teknolojik özellikler ürünlerimizin güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Müşterilerimizi ürün güvenlik bilgilerini incelemeye teşvik etmek ve Xerox cihazlarının çevresel profilini anlamalarını sağlamak için, ürünlerimize ve içerdikleri malzemelere ait kapsamlı güvenlik verilerine erişim hakkı sunuyoruz.

İlgili Bağlantılar:

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ›
Xerox işyeri güvenliğine ilişkin veriler ›

Xerox ürünlerinin güvenliği

Sıfır yaralanma programı

  • On sene önce, Xerox işyeri yaralanmalarını optimum düzeye yani sıfıra indirmek için sağlık ve güvenlik programlarını güçlendirdi.
  • O zamandan beri, Toplam Kayıtlı Kaza (TRI) oranı ve İşe Gelememe Gün Sayısı %50'nin çok daha altına düştü. Bu başarıya rağmen, hedefimiz yaralanma oranlarında yıldan yıla %10 oranında azalma sağlamaktır.
  • Xerox, çalışanların kimyasal maddelere, gürültüye ve radyasyona tehlikeli bir şekilde maruz kalmasını önlemek için dünya çapında üretim, araştırma ve hizmet çalışmaları bakımından çok sıkı sınırlar belirlemiştir.

Acil Durum hazırlığı

  • Xerox'un acil durum hazırlığı ve yanıt programı Xerox çalışanlarının, etraflarında bulunan kişilerin ve çevrelerinin sağlık ve güvenliğini korumaya yardımcı olur.
  • Dünya çapındaki tüm Xerox çalışmaları yangınlara, kimyasal boşalmalara, doğal felaketlere ve diğer olası kazalara hemen yanıt vermek için belge halinde planlar geliştirmektedir.