İklimimizi korumak için enerji kullanımını azaltın

Endüstrinin iklimimizi korumak için üzerine düşeni yapması gerekir. Bunu sağlamak için, tesislerimizdeki enerji kullanımını azaltarak, enerjiyi muhafaza eden ve sera gaz emisyonlarını azaltan ürün tasarımlarına yatırım yaparak ve müşterilerimize dijital çok işlevli yazıcılar ve enerji etkili çözümler sunarak karbon izini azaltıyoruz.

İlgili Bağlantılar:

Yeşil bir ofis oluşturun ›
Yeşil bir fotokopi dükkanı oluşturun ›
ENERGY STAR ve diğer eko etiketli programlar ›

Karbon izini azaltma

  • 2003 yılında, karbon ayak izimiz olan sera gazı (GHG) emisyonunu azaltmak için bir taahhütte bulunduk ve Amerikan EPA İklim Liderleri programına katılmanın yanı sıra, tüm şirket operasyonlarında GHG emisyonlarını 2012 yılına kadar %10 azaltmayı amaçlayan 10 yıl süreli Energy Challenge 2012 inisiyatifini başlattık.
  • Program sonunda, 210.000 ton karbondioksit (CO2e), yani %42 emisyon azaltımı sağlarken, enerji tüketimini de %31 azaltmayı başardık. Energy Challenge 2012 inisiyatifi, Teknoloji Sektörünün (ve birlikte oldukları yerlerde Xerox Hizmetlerinin) filo ve tesislerini de kapsamaktaydı.
  • Şirketimizin tüm bölümlerini kapsayan yeni kurumsal hedefimiz ise 2012'den 2020'ye kadar olan enerji tüketimini %20 azaltmaktır. 2014 yılında enerji tüketimini %11, emisyonları da %15 oranında azaltmayı başardık.
    2016 Bağımsız GHG doğrulaması

ENERGY STAR tasarrufları

Çok işlevli yazıcılar enerji tasarrufu sağlar

Enerji tasarruflu çözümler ve hizmetler

İklim değişikliği riskini azaltmak için ortaklık kurma

  • Xerox, iklim değişikliğinin sektöre getirdiği riskleri ve fırsatları, ayrıca sera gazı emisyonu önlemlerini ve azaltma stratejilerini açıklama konusunda şirketleri teşvik eden, yatırımcıların öncülük ettiği CDP projesine rapor vermektedir.
  • Xerox, 2015 yılında CDP'nin iklim değişikliği programında yüksek nitelikli karbon emisyonu ve enerji verilerini paylaştığı için S&P İklim Saydamlığı Liderlik Endeksi'nde (CDLI) ödüle layık görülmüştür.