Versant280_Doc : Xerox® Versant® 280 Press - Gebruikersdocumentatie
Voor beheerders
U kunt zich op de pers aanmelden in de modus Beheerder. In de geselecteerde modus Beheerder kunt u het volgende doen:
Het scherm van de pers aanpassen
Instellingen voor de energiespaarstand selecteren
De procedure Fusermodule met vilt reinigen uitvoeren
De teller van een HFSI (High Frequency Service Item, verbruiksartikel dat regelmatig moet worden vervangen) opnieuw instellen
Instellingen voor kopiëren en scannen selecteren en bewerken
Andere systeeminstellingen selecteren en bewerken
SIQA (Simple Image Quality Adjustment)-procedures uitvoeren
Verbindingen maken met Xerox® CentreWare® Internet Services
Toepassingen en functies voor Accountadministratie instellen en gebruiken
Instellingen voor verificatie/beveiliging instellen en gebruiken
Voor meer informatie raadpleegt u de System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder).