Xerox : Tiskárna Xerox® Versant® 280 Příručka s informacemi o bezpečnosti, právních předpisech, recyklaci a likvidaci
Resource Center
Stránky Resource Center obsahují odkazy na doplňkové informace: