Tiskárna Xerox® Versant® 280 Příručka s informacemi o bezpečnosti, právních předpisech, recyklaci a likvidaci
Požadavky na prohlížeč