Xerox : Guia de referència de seguretat, normativa, reciclatge i eliminació de residus de Xerox® Versant® 280 Press
Centre de recursos
El Centre de recursos conté enllaços a informació addicional: