• Xerox Digital Alternatives for Manufacturing

Lösningar för digital tillverkning 

Xerox digitala alternativ hjälper tillverkare att få mer effektiva processer och bättre kvalitet. Detta gör vi genom att förenkla och effektivisera de pappersintensiva processer som tar upp så stor del av alla medarbetares tid varje dag.

För att hålla lönsamheten uppe måste du se till att produktionslinjerna fungerar så effektivt som möjligt. Alltför ofta stannar produktionen upp på grund av produktproblem eller problem med monteringsprocessen. När tillverkningen sker många mil från designteamet är det viktigt med snabbt utbyte av korrekt information.

Med Xerox digitala alternativ kan all viktig information lagras i en arbetsmapp och delas direkt med hela teamet, oavsett var de befinner sig. Bilder av defekta delar, CAD-filer med kommentarer, avläsningar från testsystem – allt kan lagras och delas säkert på bara några sekunder.

Uppdaterade dokument kan automatiskt synkas till linjechefens iPad, så att produktionen kan sätta igång så fort det finns en lösning. Detta är ett av många sätt som våra digitala lösningar hjälper tillverkning att fungera bättre. 

Titta på videon Xerox Digitala alternativ för tillverkning

Xerox Digital Alternatives for Manufacturing