Arbetsflödesautomatisering för offentlig sektor

Ungefär hälften av alla myndighetsprocesser sker på papper. Men dagens medborgare förväntar sig innovativa och praktiska sätt att interagera med myndigheter för att få de tjänster de behöver. Alla processer har dessutom en snäv budget och det blir allt svårare att hålla information säker. Föråldrade pappersbaserade processer kan göra det svårare att leverera tjänster på de sätt som medborgarna förväntar sig.

Xerox Workflow Automation Solutions för offentlig sektor kan hjälpa myndigheter på alla nivåer att hantera dokument och register på ett helt nytt sätt. Våra arbetsflödeslösningar har allt från automatisk routning och digital lagring till integrering av surfplattor och analysinsamling. De gör dokumentprocesser snabba och effektiva.

Arbetsflödesautomatisering för kommuner

Alla våra lösningar för arbetsflödesautomatisering för lokala myndigheter är avsedda för specifika processer som elektroniska bygglovsplaner eller fastighetsutvärderingar. Men grunden är densamma: När mängden papper minskar fungerar myndigheter bättre.

back of man's head looking at woman and pointing to tablet screen

Programhantering

Automatisera pappersbaserade processer, från att förbereda och organisera möten till att hantera uppföljningsåtgärder.

Läs om programhantering ›

closeup shot of finger hovering over tablet screen

Elektroniska bygglovsplaner

Arbetsflödesautomatisering gör granskning och godkännande av bygglov papperslöst, spårbart och mer effektivt.

Se elektroniska bygglovsplaner ›

closeup shot of hands holding a tablet and someone else pointing at something on the screen

Överkomliga bostäder

En digital lagring av ansökningar och certifieringar kan snabba upp processen med att skaffa bostäder åt medborgarna.

Mer om överkomliga bostäder ›

woman in business suit holding tablet and smiling at another woman

Överklagan av fastighetsvärdering

Förbättra svarstider med en enklare, snabbare process för överklagan av fastighetsvärdering.

Förstå överklagan av fastighetsvärdering ›

side of stack of papers

Begäran om utdrag från offentliga register

Digitalisera dokument för att hjälpa till att automatisera förfrågningar enligt lagen om informationsfrihet, hantering av öppna register och ökad insyn.

Mer om begäran om utdrag från offentliga register ›

back of man's head, sitting in front of computer screen on desk, with lamp on the left

Brottsregister

Migrera alla pappersdokument och processer till ett digitalt innehållshanteringssystem.

Läs om brottsregister ›

man and woman standing outside a home, holding a baby and looking at each other

Subventionerat boende

Minska arbetsbördan genom att digitalisera dokumenthantering.

Mer om subventionerat boende ›

close up of man in holding a pen and flipping page

Rättsregister

Hantera all dokumentation och alla processer på ett säkert och effektivt sätt.

Läs om rättsregister ›

Arbetsflödesautomatisering för statliga myndigheter

Våra lösningar för arbetsflödesautomatisering för kommuner kan få dokumentprocesser att fungera bättre. Du kan omvandla medborgartjänster genom att ändra sättet som du hanterar information på.

side of stack of papers

Begäran om utdrag från offentliga register

Automatisera hantering av öppna register för att förbättra insyn, och digitalisera dokument för att göra dem enklare att lagra, tillgå och dela.

Förstå begäran om utdrag från offentliga register ›

man sitting in front of computer with woman and another man looking at the monitor

Dokumenthantering

Ta kontroll över dokumenthantering elektroniskt för att ge medborgarna bättre service.

Läs om dokumenthantering ›

Kontakta oss

Insikter – arbetsflödesautomatisering

Se PDF, videor, infografik med mera om detta ämne.

Dela: