Arbetsflödesautomatisering för hälsovårdsbranschen

Genom att förenkla processer kan hälsovårdsbolag ge patienter bättre vård och sjukförsäkringsbolag kan ge kunder bättre service. Xerox Workflow Automation Solutions för hälsovården hjälper till att förvandla långsamma pappersbaserade manuella uppgifter till snabba digitala processer.

Arbetsflödesautomatisering för hälsovårdsbranschen

Trots framsteg inom hälsovårdsteknik kan dålig dokumentation fortfarande hindra leverantörer från att ge patienterna bästa möjliga vård. Genom att förenkla och centralisera patient- och leverantörsinformation kan du lägga mindre tid och pengar på att hantera information och mer på att förbättra vård och resultat.

Våra beprövade tjänster för arbetsflödesautomatisering inom hälsovård innefattar datainsamling, centralisering och standardisering av information, automatisk ifyllning av registreringsblanketter samt hantering, registrering av inloggningsuppgifter, lagring och arkivering av DICOM-data (Digital Imaging and Communications in Medicine) och icke-DICOM-data i originalformat.

A person talking on a headset

Elektronisk patientregistrering

Bli papperslös genom att samla in information på en surfplatta. Allt är digitalt och tillgängligt för alla parter med en gång.

Läs om elektronisk patientregistrering ›

Doctor using a tablet

Leverantörsneutralt arkiv

Få en enda lagringsplattform för att standardisera och centralisera medicinska bildstudier och annan patientinformation från PACS-system (Vendor Picture Archive Communication Systems) från olika leverantörer.

Mer om leverantörsneutralt arkiv ›

Stethoscope

Integrerade elektroniska patientjournaler

Uppnå total integrering av elektroniska patientjournaler genom att samla all information – patientkort, faxade dokument, foton, försäkringskort, medgivandeblanketter med mera – i ett enkelt system.

Se integrerade elektroniska patientjournaler ›

A person wearing scrubs

Validering av åtkomstinformation för sjukvårdspersonal

Undvik brist på åtkomst med effektiv lagring, hantering och spårning av inloggningsuppgifter och behörighet.

Mer om validering av åtkomstinformation för sjukvårdspersonal › ›

Arbetsflödesautomatisering för sjukförsäkringsbolag

Datorbaserade informations- och kommunikationssystem är numera ett måste för att upprätthålla dynamiska funktioner som kan leverera bäst kundupplevelse till lägsta kostnad. Våra lösningar för arbetsflödesautomatisering för hälsovården minskar risken för mänskliga fel och förbättrar noggrannheten, vilket snabbar upp processer och hjälper patienterna.

Våra tjänster innefattar automatisering av manuella processer, generering av korrespondens, snabb skanning av pappersanspråk, automatisk faxdistribution, dokumentspårning, lagring och mycket mer.

woman in an office using a tablet
Överklaganden och klagomål

Samla in, klassificera, distribuera, granska och godkänn överklaganden och klagomål och skapa automatiskt brev om mottagande eller beslut eller auktorisering av utbetalning.

Läs mer om överklaganden och klagomål ›

man in blue shirt leaning on table, holding and looking at ipad
Hälsoförvaltning

Samla snabbt och noggrant in ansökningsinformation för potentiella deltagare och skicka direkt formulär för granskning och godkännande.

Läs om hälsoförvaltning ›

Kontakta oss

Insikter – arbetsflödesautomatisering

Se PDF, videor, infografik med mera om detta ämne.

Dela: