Gå till huvudinnehållKlicka för att läsa vårt tillgänglighetsmeddelande eller kontakta oss om du har frågor om tillgänglighet.

Man working with headphones on

Pionjärer i en cirkulär ekonomi

Vägen mot en cirkulär ekonomi är grunden för vårt åtagande att skapa avfallsfria arbetsplatser.

Vi anser att minskning av avfall inte bara är bra för miljön, utan även för affärerna. Därför började vi detta arbete för flera årtionden sedan, genom att återtillverka, återanvända och återvinna kontorsutrustning. Våra enheter är byggda för att hålla, med färre delar, enkel installation och strikta kemiska standarder. Vi vill ge dig bra prestanda samtidigt som vi hjälper dig att minska din miljöpåverkan.

Ett långsiktigt åtagande att minska avfall

Vi har byggt in cirkularitet i våra produkter sedan 1959, långt innan termen cirkulär ekonomi myntades. Vi tar hänsyn till produkternas hela livscykel, inklusive inverkan av råmaterial, transport, användning och underhåll.

I takt med strängare regler för resursanvändning och högre krav från intressenter när det gäller avfallshantering och miljöpåverkan, prioriterar allt fler konsumenter och organisationer cirkularitet i sina köpbeslut och sin varumärkesuppfattning.

Skapa cirkulära arbetsplatser

Vår vision om cirkularitet omfattar även våra kunders arbetsplatser, där elektronik och förbrukningsmaterial som har nått slutet av sin livscykel kan omvandlas till morgondagens råmaterial. Där naturresurser bevaras och avfall slutar vara ett problem, allt utan att göra avkall på produktkvalitet och kundupplevelse.

För att uppnå denna vision har vi en omfattande Design for Sustainability-strategi, som täcker fyra huvuddelar av cirkulär ekonomi:

Light bulb

Design

När våra produkter designas väljer vi noggrant de råmaterial som används baserat på hur de kan återanvändas, om de kan återvinnas/har återvunnits och huruvida de är säkra – och även deras Ecolabel-certifiering och hur de påverkar produktens livscykel.

Manufacturing icon

Tillverkning

När vi tillverkar produkter tar vi hänsyn till produktionsledet i produktens livscykel när vi designar för återanvändning, återtillverkning och miljöledningssystem.

Consumption icon

Förbrukning

Inkluderar bästa metoder när det gäller energieffektivitet, mer ansvarsfulla utskrifter, datasynlighet för att driva på förbättringar, koldioxidkompensation, fjärrstyrd reparation och underhåll.

Clock icon

Längre livstid

Våra globala program för insamling, återanvändning och återvinning förlänger livstiden för utrustning och förbrukningsartiklar, ger dem nytt liv och minskar användningen av nytt råmaterial.

Förhindra och hantera avfall

Vi har ett åtagande att producera avfallsfria produkter på avfallsfria anläggningar för att hjälpa våra kunder att minska avfall. Vårt mål är att utforma produkter, förpackningar och förbrukningsmaterial som utnyttjar resurser effektivt, minimerar avfall, återanvänder material när det är möjligt (inklusive återvunnen plast) och återvinner det som inte kan återanvändas.

Xerox återtillverkar, återanvänder och återvinner utrustning och vi förväntar oss att våra leverantörer delar vår inställning till hållbarhet. På så sätt kan vi minska vår miljöpåverkan tillsammans. Förpackningsavfall minskas också genom att vi avlägsnar engångsplast och ökar andelen återvunnet innehåll.

Vi gör det också enkelt att reparera och underhålla dina Xerox-produkter. Om du köper en ny Xerox-produkt kan du vara säker på att du har tillgång till reservdelar.* Det innebär att du kan se till att dina Xerox-produkter fungerar smidigt och effektivt längre, samtidigt som du minskar avfall och sparar pengar.

Tack vare våra globala returprogram för återförsäljning och återtillverkning av utrustning tillsammans med återvinning av delar hindrades 27 999 ton avfall från att hamna på soptippen under 2022. Dessutom returnerades 4,3 miljoner förbrukningsvaror under 2022 från de 35 länder som deltar i programmet Xerox Green World Alliance, vilket gjorde att 1,6 miljoner Xerox-tonerkassetter kunde tillverkas med hjälp av återvunna kassetter.

Så mycket som 52 % återvunnen plast efter konsumentledet används i våra senaste mindre kontorsskrivare, och vi återanvänder så mycket som 95 % återvunna delar i större enheter.

Se våra senaste resultatsiffror i vår rapport om samhällsansvar, mål och sammanfattning av framsteg

*Blue Angel och produkter som innefattas av EU Ecodesign Framework-standarder har tillgång till utvalda reservdelar i sju år

Utforska tjänster och aktiviteter som bidrar till att minska miljöpåverkan

SUPPLIES_600x300_1_

Återvinningsprogram för Xerox förbrukningsmaterial

Miljontals tonerkassetter och behållare returneras för återanvändning eller återvinning varje år via programmet Xerox Green World Alliance.

Person cleaning a clydebank

Xerox Reverse Logistics

Sedan 2009 har Xerox hindrat mer än 590 000 ton returnerad utrustning, delar och förbrukningsvaror från att hamna på soptippen genom återtillverkning, återanvändning eller återvinning.

A person building a printer

Avfallsfria fabriker

Sedan 90-talet har vårt initiativ Waste-Free Factory använt ett miljöledningssystem som uppfyller ISO 14001-kraven för att hjälpa till att uppnå en återvinningsgrad 93 % för icke-farliga material.


Miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet på Xerox

Hållbarhet i verksamheten är viktigare än någonsin. Utforska Xerox lösningar för mer hållbara utskrifter, mindre miljöavfall och mer arbete inom miljö, hälsa och säkerhet.

Dela