Gå till huvudinnehåll

Förhindra och hantera avfall

Xerox strävar efter att producera avfallsfria produkter på avfallsfria anläggningar för att hjälpa våra kunder att minska mängden avfall. Vi har som mål att utforma produkter, förpackningar och förbrukningsmaterial med effektiv resursförbrukning, mindre avfall, återanvändning av material där detta är möjligt och återvinning av övrigt material. Alla Xerox-produkter innehåller mellan 0 och 5 % återvunnet plastmaterial (efter konsumentledet). För alla nya produkter som säljs på EU-marknaden ska reservdelar vara tillgängliga i minst fem år efter produkten har slutat tillverkas.

Länkar till artiklar:

Återvinna begagnade Xerox-kassetter

Utforma produkter för återanvändning

Hur miljövänligt är ditt tryckeri? (PDF, 1,003 KB)

Återvinning och kassering av maskinen (PDF, 77.8 KB)

Information for Treatment Facilities (PDF, 126 KB)

Xerox återvinningsprogram för förbrukningsmaterial

  • Xerox initiativ Green World Alliance är ett samarbete med våra kunder för att samla in och återanvända/återvinna våra produkter och har resulterat i att flera miljoner kassetter och tonerbehållare returneras för återanvändning eller återvinning varje år.

  • Eftersom portot är förbetalt och förpackningarna från de nyinköpta produkterna kan användas, är det enkelt för kunderna att returnera begagnade artiklar för återvinning. Mer än 90 procent av allt returnerat material antingen återanvänds eller återvinns.

  • EPEAT Consumables Reporting and Disposition (PDF, 24 KB)

Xerox program för returnering och återvinning av produkter

  • Xerox var först med att återtillverka, återanvända och återvinna kontorsutrustning. Våra maskiner är hållbara och enkla att demontera. De innehåller färre komponenter och genomgår tester av kemiskt innehåll.

  • Xerox följer noga upp våra leverantörer av återvinnings- och avfallshanteringstjänster. Vi kontrollerar att leverantörernas arbetsmetoder är säkra och miljövänliga och att de följer gällande regler.

  • Sedan 1991 har Xerox återtillverkning och återvinning (PDF, 106 KB) förhindrat att avfall till ett värde av över två miljarder GBP har hamnat på soptippen.

EPEAT Bredare omfattning av produktreturer (EOL) (PDF, 29 KB) (endast på engelska)

Kasseringsinformation för produkter som nått slutet av livscykeln (EOL) (PDF, 50 KB) (endast på engelska)

Avfallsfria fabriker

  • Xerox har sedan början av 1990-talet arbetat med det interna initiativet Waste-Free Factory.

  • Inom ramarna för initiativet har vi infört ett globalt miljöskyddssystem som följer ISO 14001 och vi återvinner i dag 92 procent av allt ofarligt material. Läs mer om vårt miljöskyddsarbete.

Dela