• Lösningar för kontorsarbetsflöde

Workplace Assistant

Jobba smartare med Workplace Assistant

Med Workplace Assistant kan du digitalisera och omvandla dokument, ansluta system, effektivisera processer och automatisera arbetsflöden. Öppna dörrarna till en effektivare arbetsplats och jobba smartare, snabbare och säkrare.

Hur kan vi hjälpa dig att jobba smartare?

Kontorsskrivare och multifunktionsskrivare

Arbetsflödesappar

Programvarulösningar