Aah. Tryggt och bekymmersfritt.

Med Xerox återkommande service på plats kan du skriva ut problemfritt år efter år.

Xerox återkommande service på plats för smidiga och bekymmersfria utskrifter

Allt går inte alltid som man har tänkt sig. Då är det fint att ha hjälp till hands. Vårt erbjudande om återkommande service på plats* hjälper dig att hålla dina skrivare och multifunktionsskrivare från Xerox igång. Det ger dig trygghet under nästa arbetsdag, vecka och år på jobbet.

Hur fungerar erbjudandet om återkommande service på plats?

Det är enkelt. Det är ett erbjudande om återkommande service på plats som du kan förlänga flera gånger under produktens livstid.

  1. Köp en uppsättning förbrukningsvaror (4 färger) under de sista 60 dagarna av erbjudandet om återkommande service på plats 
  2. Ansök online om förlängning med 12 månaders erbjudande om återkommande service på plats och spara kontaktnumret  
  3. Upprepa detta varje år under skrivarens livstid

Välj produkt

 


*Återkommande erbjudande om service på plats

”Erbjudande om återkommande service på plats” betyder att du kan ansöka om ett avtal med Xerox om 12 månaders service på plats flera gånger under den giltiga utrustningens livstid - förutsatt att du uppfyller villkoren (exempelvis genom att köpa särskilda Xerox förbrukningsvaror) - men det betyder inte att du får ett enda avtal som ger rätt till service på plats under hela utrustningens livstid. Villkoren finns här. Erbjudandet gäller endast viss utrustning och vissa förbrukningsvaror som - under den tidsperiod som anges i villkoren - har köpts från Xerox eller dess återförsäljare i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien, Portugal, Schweiz, Österrike, Sverige, Norge, Danmark och Finland. Förbrukningsvaror måste härröra från Schweiz eller ett land i EES. Livslängden på giltig utrustning fastställs av Xerox (och kan upphöra när ett visst sidantal har uppnåtts eller på grund av arbetsförhållanden eller åldern på produkten).

Anteckningar

  • Följande modeller ingår i detta erbjudande: 6500V_D ,6500V_N ,6505V_DN ,6505V_N ,6510V_DN ,6510V_DNI ,6510V_N ,6515V_DN ,6515V_DNI ,6515V_N ,6600V_DN ,6600V_N ,6605V_DN ,6605V_N ,6655IV_X ,6655V_X ,6700V_DN ,6700V_DT ,6700V_DX ,6700V_N ,7100V_DN ,7100V_N ,7500V_DN ,7500V_DNZ ,7500V_DT ,7500V_DX ,7500V_N ,7800V_DN ,7800V_DNY ,7800V_DX ,7800V_GX ,7800V_N ,8580_ADN ,8580_AN, 8880_ADN ,B400V_DN ,B405V_DN ,B600V_DN ,B605V_S ,B605V_X ,B605V_XL ,B610V_DN ,B615V_X ,B615V_XL ,C400V_DN ,C400V_N ,C405V_DN ,C405V_N ,C500V_DN ,C500V_N ,C505V_DN ,C505V_N ,C600V_DN ,C600V_N ,C605V_DN ,C605V_N ,C7000V_DN ,C7000V_N ,C7020V_DN ,C8000V_DT ,C9000V_DT
  • Ansök på  www.xerox.se/claim

Resources

Vill du köpa skrivare med erbjudande om återkommande service på plats?
Visa produkter 

Har du köpt förbrukningsvaror och vill utnyttja erbjudandet om återkommande service på plats? 
Ansök nu ›

Har du problem och behöver få din skrivare lagad? 
Ring vår kundtjänst på:
0771 178808.

Dela: