• Insikter
  • Mer kraft åt IoT med avancerade sensorer

Mer kraft åt IoT med avancerade sensorer

IoT, Sakernas Internet, är på väg att omvandla många branscher, allt från tillverkning och transport till hälsovård och miljösäkerhet. Vad står i vägen? Dagens sensorer hänger inte med. De är klumpiga. Tar mycket energi. Kan inte ge tillräckligt korrekt och handlingsbar information.

IoT behöver sofistikering på labbnivå i ett billigt, kompakt format för att göra sensorn användbar för en rad olika tillämpningar, Och Xerox håller på att göra detta till verklighet. Vi tar det bästa i de avancerade sensorer som finns på marknaden idag för att skapa nästa generation sensorer som kan ta IoT till nya höjder.

Genom att använda halvledarteknik för att krympa tekniken kan vi göra hela systemet mer kompakt. Vår tekniska expertis inom mikrosystem, bildhantering och tryckt elektronik gör att vi kan skapa unika former och format för att möjliggöra massanpassning, Och med hjälp av avancerade analyser kan vi övervinna prestandabegränsningar och utforska användningsfall för att förbättra kapaciteten.

Det är inte första gången Xerox arbetar med innovation inom IoT. Våra lösningar – till exempel Xerox® hanterade utskriftstjänster – bygger på att få smarta, anslutna enheter att fungera bättre. Och de är smarta i ordets sanna betydelse – deras inbyggda intelligens kan till och med inkludera datorseeende för självunderhåll och självreparation och stöd för fjärrdiagnostik och reparation. Nu banar vi vägen för nästa våg av IoT-utveckling och hjälper till att skapa morgondagens intelligenta arbetsplatser. Var redo för en förändrad värld.

Dela: