• Insikter
  • Vi lever i en on demand-värld. Nu kan tillverkning också bli det.

Vi lever i en on demand-värld. Nu kan tillverkning också bli det.

Flygplan, bilar, till och med rymdfarkoster – tillverkningen av delar till de maskiner som tar oss runt världen håller på att förändras.

Xerox bygger vidare på årtionden av erfarenhet inom utskrift och materialvetenskap och tar fram nya tekniker för 3D-tryck som börjar lanseras på marknaden under 2020. ”Vi har testat vår 3D-teknik med Department of Defense och NASA för att utforma några av världens mest komplexa delar”, säger Naresh Shanker, Chief Technology Officer på Xerox. ”3D-tryck kommer att transformera tillverkning, och Xerox kommer att leda denna förändring.”

3D-tryck har funnits i många år och använts för att snabbt skapa prototyper och modeller och inom utbildning. Vad är nytt? ”Det har blivit mycket billigare, kapaciteten hos maskin- och programvara ökar enormt och tack vare innovationer inom materialvetenskap kan tillverkare nu trycka färdiga komponenter i stor skala som uppfyller höga kvalitetsstandarder”, skriver Carlton Doty, Vice President, Emerging Technology Research på Forrester, i sin forskningsrapport från oktober 2018, Emerging Technology Spotlight: Additive Manufacturing.

Xerox har som mål att skaka om traditionell tillverkning med hjälp av sin 3D-teknik med flytande metall i kombination med AI-baserad designprogramvara. ”Genom att använda dessa två tekniker tillsammans kan tillverkare utforma och tillverka delar som uppfyller deras strukturella och kostnadsmässiga krav vid första försöket”, säger Shaker.

Xerox 3D printer

Xerox prototyp för 3D-teknik med flytande metall visades den här veckan upp på Formnext-konferensen i Frankfurt, Tyskland.

För att uppfylla kraven på on demand-produkter använder Xerox teknik för 3D-tryck flytande metall för att minska produktionstiden från dagar till timmar. Och Xerox 3D-metallpressar använder färdiga legeringar – samma legeringar som används inom traditionell tillverkning, vilket gör att tillverkarna kan utforma delar med hjälp av material som de redan känner till. Det innebär att delarna är mer kompakta, går snabbare att tillverka och är billigare jämfört med de som tillverkas av metallpulver.

Tack vare on demand-tryck behöver företag inte längre köpa delar flera år i förväg. Om du till exempel beställer ett flygplan som varar i 30 år måste du också köpa hundratals, kanske tusentals, reservdelar. ”Du måste betala för att lagra dessa reservdelar”, säger Dr. Bryony Core, Senior Technology Analyst på IDTechEx. ”Det leder till slöseri med tid, pengar och arbete.” 3D-tryck on demand kan väsentligt minska lagringskostnaderna.

Xerox AI-baserade 3D-programvara integrerar alla steg i tillverkningen från design till tillverkningsplanering och prestationsanalys, och gör att delarna kan anpassas och att de har konsekvent kvalitet.

Liquid metal double cone

Ett objekt som har tryckts av Xerox med hjälp av flytande metall.

”Genom att använda 3D-tryck för att skapa ovanliga geometriska delar från lättviktsmaterial, till exempel högpresterande polymerer, eller kompositmaterial, kan du erbjuda en bättre produkt”, säger Core. Inom bilindustrin till exempel kan tillverkare med hjälp av denna teknik ersätta traditionella delar med lättviktsversioner och göra fordonen lättare. Det kan minska bränslekostnaderna och koldioxidutsläppen betydligt under bilens livslängd.

”Vi är på väg in i den mest omvälvande eran sedan den industriella revolutionen tack vare friformsframställning”, skriver Doty.

Dela: