Störning inom tillverkning med 3D-utskrift

Tänk om vi kunde flytta 3D-tryck från labbet till fabriksgolvet? Innovationen inom friformsframställning sker snabbt och gör att man kan skapa komplexa delar på sätt som inte är möjliga med traditionell tillverkning.

Xerox söker ständigt efter nya sätt att ge sina kunder mervärde. Vi använder vår erfarenhet och expertis inom digitaltryck vid 3D-tryck med plast och metall och kommer att lansera ny utrustning, nya tjänster och nya designverktyg på marknaden.

Resultatet? Komplexa delar levereras till kunderna snabbare. Man kan dra nytta av unika material för att förbättra resultatet. Lägre kostnader. Och optimera byggvolymer, delarnas egenskaper och stödstrukturer med avancerade design- och planeringsverktyg,

3D-utskrift är på väg att omvandla tillverkning. Och vi är redo att gå i främsta ledet.

Liquid metal printing

3D-tryck med flytande metall

Friformsframställning har visat sig vara en teknik som kan ändra produktionsvärlden för alltid. Men när det gäller friformsframställning med metall saknar många av de tillgängliga alternativen de ekonomiska och tekniska förutsättningar som krävs för storskalig tillverkning.

Inom allt från bilindustrin till rymdfart letar branschledare efter innovativa tillverkningstekniker som löser detta problem. Som ledare inom digitalt produktionstryck och teknikleverantör till 3D-branschen i mer än 30 år har Xerox Liquid Metal Additive Manufacturing överlägsna 3D-lösningar som gör att användarna kan förkorta utvecklingscykler, minska kostnader och minimera efterbehandlingstid.

Multi-Nozzle Extrusion Technology

Extrudering med flera munstycken

Xerox extrudering med flera munstycken är en 3D-teknik som gör att extruderingsprodukter kan tryckas snabbare och bli mer hållbara, samtidigt som tryckkvaliteten bibehålls. Det är en enkel design som använder en rad munstycken – ju fler munstycken, desto högre hastighet – som kan slås av och på under tryckprocessen för att kontrollera start- och slutpunkter för tryckningen. Denna teknik kan också användas med större munstycken för att öka hastigheten ytterligare. 

Advanced material solutions for 3D printing

Avancerade materiallösningar

Polymermaterial för friformsframställningar har använts mycket för att ta fram prototyper och modeller under de senaste årtiondena. Men det finns ett växande behov av material som har konsekvent kvalitet, både för den tryckta delen och för maskintillförlitlighet. Tack vare vår bakgrund och kunskap inom utformning och tillverkning av pulver för digitalt produktionstryck kan Xerox Advanced Material Solutions för 3D-tryck erbjuda en rad nya polymermaterial som är konsekvent tillförlitliga och utformade med produktionsspecifikationer i åtanke.

3D printing software

Programvara för optimering av 3D-design

Friformsframställning är på väg att förändra hur vi utformar, anpassar och tillverkar produktionsdelar. Men design är ofta svårt att återskapa i praktiken. Det är vanligt att se delar där designfunktioner antingen saknas eller är missformade. Dessa brister är svåra att förutse.

Xerox, en ledare inom tekniklösningar, utformar nästa generation programvaruverktyg och digitala arbetsflöden som kommer att ge 3D-tryck samman nivåer av effektivitet och förutsägbarhet. De möjliggör bättre design som uppfyller funktionella krav som går utöver mänsklig erfarenhet. De kan förutse tillverkningsbrister och föreslå design- eller processändringar, vilket ger designers möjlighet att rätta till problem snabbt och kostnadseffektivt.