• Xerox Secure Print Manager Suite

Xerox Secure Print Manager Suite

Secure Print Manager Suite kan hjälpa dig:

  • Förbättra säkerheten och kontrollen över dina utskrifter.
  • Automatisera regler för användarrättigheter, säkerhetsparametrar och jobbattribut.
  • Få mer information för kostnadsanalyser, återbetalningskrav och användningsanalyser.
  • Fysisk autentisering med kortläsare eller pekskärmar.

Xerox Secure Print Manager Suite integrerar utskriftssäkerhet, kontroll och rapportering inom din befintliga IT-infrastruktur.

 

Funktioner kan licensieras enskilt eller tillsammans för ett antal utrustningar under ditt befintliga MPS-kontrakt. Du kan utöka eller minska din licens efter behov.

 

  • Print Authentication Tool använder en pekskärm eller kortläsare så att användare kan autentiseras fysiskt vid en utrustning. Dokumenten förblir i en säker kö till autentiseringen har bekräftats.
  • Print Tracker Tool samlar in data vid utrustningen och användningsnivåer för kostnadsanalyser, återbetalningskrav, användningsmönster och rapporter.
  • Print Control Tool använder automatiserade regler för dirigera dokument baserat på egenskaper eller kostnader.
  • Print Accounting Toolkan etablera riktlinjer för utskrifter och fördela kostnader till vederbörliga kostnadsställen.

Läs hela historien - se broschyren om Secure Print Manager Suite (PDF, 381 KB)

 

Dela: