Quocirca: Channels to Managed Print Services

Xerox har utnämnts till ledare i en ny Quocirca-rapport om kanaler till MPS.

Läs Quocirca Channels to Managed Print Services – Xerox Excerpt (PDF, 608 Kb)

Xerox är stolt över att bli utsedd till ledare i Quocirca-rapporten Channels to Managed Print Services för fjärde året i rad. I rapporten står det bland annat: ”Xerox har länge varit ledande på marknaden tack vare en skalbar, molnbaserad MPS-plattform och ett växande utbud ConnectKey-arbetsflödeslösningar.” Och att ”Xerox fortsätter att göra stora investeringar i sina kanalprogram i både USA och Europa, de utökar sina ackrediteringsnivåer och erbjuder sina partner värdefulla utbildnings- och supportresurser.”

Höjdpunkter och sammanfattning från Quocirca-rapporten:

Höjdpunkter i Xerox kanalprogram för MPS

  • ”Xerox behåller sin ledande ställning på marknaden för kanalledda MPS-program inriktade på små till medelstora företag och mellanmarknaden.”
  • ”Xerox utnyttjar till fullo sin storlek, MPS-plattform och infrastruktur för att ge sina kanalpartner ett heltäckande och modulbaserat utbud av tjänster.”
  • ”Tack vare en flexibel leveransmodell för tjänster och en integrerad molnplattform kan partner, oavsett MPS-strategi, dra nytta av möjligheterna på den växande MPS-marknaden.”
  • ”Ackreditering och utbildning av partner på olika nivåer backas upp av support för affärsutveckling för att hjälpa MPS-partner att utöka sina intäktsströmmar.”
  • ”Förutom MPS utökar Xerox även aktivt sina programvarulösningar för kanalpartner.”
  • ”Nylanserade Xerox MPS Essentials Suite är ett tydligt bevis på Xerox engagemang för att hjälpa kanalpartner att bygga upp sin MPS-verksamhet.

Sammanfattning av Xerox kanalprogram för MPS

  • ”Xerox fortsätter att utveckla MPS-produkter för engagerade kanalpartner, med ett starkt fokus på att leverera ett bredare och mer lättillgängligt utbud med lösningar.”
  • ”[Xerox] MPS plattform passar en rad olika partner – från företag med stor erfarenhet av MPS till de som precis har startat.”
  • ”Allt eftersom SMB-marknaden blir mer mottaglig för MPS kommer engagemanget från kanalpartner att vara avgörande för framgång.”

Quocirca Channel MPS

”Observera att denna rapport är helt fokuserad på kanalprogram från skrivartillverkare och inte inkluderar program från oberoende MPS-leverantörer. Dessutom har vissa leverantörer tagits bort på grund av otillräcklig information.”

Källa: ”Channels to Managed Print Services, 2018” av Louella Fernandes, Quocirca, april 2018

Be om mer information för att ta reda på hur Xerox’ hanterade utskriftstjänster kan hjälpa dig.