Gå till huvudinnehåll Klicka för att läsa vårt tillgänglighetsmeddelande eller kontakta oss om du har frågor om tillgänglighet.

Quocirca Print 2025

Läs Xerox sammanfattning av Quocircas Print 2025-studie (PDF, 3,6 MB)

Sammanfattning

”Idag utvecklas tekniken snabbare än någonsin och när vi nu närmar oss 2025 står utskriftsbranschen inför genomgripande förändringar. Upptäckterna i den här nya studien visar att branschen ser optimistiskt på framtiden men också är väl medveten om behovet av stora förändringar inom företagsstruktur, kultur och innovation. Många organisationer räknar med att utskrifter kommer att förbli centralt för många affärsaktiviteter, men samtidigt kommer digitaliseringen att ta fart. Den goda nyheten är att de flesta slutanvändarorganisationer förväntar sig att utskrifter kommer att ha en fortsatt stor roll inom verksamheten fram till 2025. Utskrifter kommer inte att försvinna än på länge.”

Höjdpunkter från slutanvändarstudien

”Kontor med färre papper är ett mer sannolikt scenario än helt papperslösa kontor. Idag uppger 78 % att utskrifter är viktiga för den dagliga verksamheten och 64 % räknar med att de kommer att förbli viktiga även 2025.”

Säkerhet och molnet ses som nyckelområden för investeringar mellan idag och 2025. 84 % av organisationerna ser säkerheten som sin största prioritering, följt av molnbaserade miljöer (66 %) och mobilitet (53 %).

Digitaliseringsinitiativ kommer att öka takten. Organisationer räknar med att dokumentavläsning och -arbetsflöde, samarbetsverktyg och mobilt arbete kommer att leda till färre utskrifter fram till 2025.

Höjdpunkter inom hanterade utskriftstjänster (MPS)

Till grund för alla framgångsrika MPS-satsningar ligger en omfattande analysav utskriftsinfrastrukturen, som kan ge bättre insikter i användning och möjligheter till optimering.

Hanterade utskriftstjänster (MPS) möjliggör digital transformation. MPS är ett beprövat sätt att stödja digitaliseringssatsningar genom optimering av pappersbaserade och digitala arbetsflöden. Ledande leverantörer på området är specialister på att hjälpa organisationer få ut mesta möjliga av sina MFP-investeringar och införa verktyg för arbetsflödesintegration.

Analyser är en nyckelkomponent i de effektiva strategiska granskningarsom MPS-leverantörer genomför för att hjälpa sina kunder att sänka kostnader och höja effektiviteten.

Xerox tar ett helhetsgrepp om analyser för hanterade utskriftstjänster.Här ingår följande tjänster: enhetsanalys, användaranalys, dokumentanalys, processanalys och serviceanalys. Varje analystjänst innebär en viss typ av analys – diagnostisk, preskriptiv, deskriptiv och prediktiv – som bygger vidare på tidigare nivåer och ger allt mer sofistikerade insikter.

Källa: Global Print 2025 Market Study av Louella Fernandes, Quocirca, mars 2018

Insikter om Strategiska utskriftstjänster

Se PDF, videor, infografik med mera om detta ämne.

Relaterade artiklar

Dela