Förvandla data till möjligheter. Förvandla möjligheter till inverkan. Dataanalyslösningar för en smartare arbetsplats.

Dagens uppkopplade arbetsplats ger en otrolig mängd data om enheter, användare, dokument och processer.

Xerox Analytics-lösningar ger dig tillgång till dessa data och möjligheter till optimering, automatisering och förbättringar av utskriftsinfrastrukturen.

Du kan använda dessa värdefulla insikter till att

  • förbättra säkerheten genom att flagga obehörigt utskrivet innehåll eller användare som skriver ut efter kontorstid.
  • förbättra medarbetarnas produktivitet genom att identifiera pappersintensiva processer och ersätta dem med effektiva digitala rutiner.
  • utforma en optimal utskriftsmiljö som balanserar högt enhetsutnyttjande för att sänka kostnaderna med rätt funktioner.
  • uppfylla hållbarhetsmål genom att skriva ut mer effektivt och minimera elförbrukning och koldioxidutsläpp.

Enhetsanalys

Document Management MPS Image

Enhetsutvärderingar

Innovativa Xerox® Analytics-verktyg som Rapid Assessment Tool, Asset DB och CompleteView Pro hjälper dig att få en överblick över hela utskriftsmiljön, både Xerox®-enheter och enheter från andra tillverkare.

Läs mer

Användaranalys

Användaranalys

Xerox® tjänster för användaranalys ger dig tillgång till data som döljs i systemen för utskriftshantering för att spara pengar, förbättra hållbarhet, strama upp informationssäkerhet och driva igenom digital transformation.

Läs mer [på engelska]

Dokumentanalys

Document Management MPS Image

Print Awareness Tool

Xerox® Print Awareness Tool uppmuntrar till smartare utskriftsbeslut genom att ge insyn i kostnader, produktivitet och miljöpåverkan för varje utskrift.

Läs mer

Kontakta oss

Insikter om Intelligent Workplace Services

Se PDF, videor, infografik med mera om detta ämne.

Dela: