Xerox® Services för digitala patienter

Digitala patienttjänster: Omvandla kommunikationsprocesser för att förbättra patientupplevelsen

Hälsovårdsbranschen står inför en allt större och åldrande befolkning som kräver mer av sjukvården. Resurserna är begränsade. Personalen är hårt belastad. Och i många fall gör tekniken som ska förenkla i själva verket saker mer komplicerade. Med Xerox® Services för digitala patienter kan du förbättra patientupplevelsen genom att effektivisera processer med hjälp av arbetsflödesautomatisering och kommunikation via flera kanaler. Genom att effektivisera hantering av patientkommunikation och journaler kan du ge dina medarbetare mer kontroll och ge patienterna en bättre, mer enhetlig upplevelse.

woman in blue scrubs looking down at paper

 

Pediatrician doctor with child patient.

 

Digitala tjänster ger patienterna en bättre upplevelse


Informera

 • Personlig tvåvägskommunikation med patienter
 • Använd flera kanaler och skicka rätt budskap via rätt kanal i rätt tid
 • Skicka hälsoinformation, meddelanden och besökspåminnelser i pappersformat och digitalt format.

Hantera

 • Effektivisera patientregistrering
 • Förenkla informationsinhämtning, datautvinning och validering
 • Få säker åtkomst till patientinformation med ett digitalt valv
 • Snabba upp rekrytering och verifiering av nya medarbetare
 • Gör klinisk dokumentation mer lättillgänglig och behovsanpassad

Ge service

 • Samla all patientinformation på en plats genom att digitalisera journaler, kommunikation och arkiv
 • Hjälp till att förebygga återinläggningar genom att hantera kommunikation för efterbehandling
 • Förbättra patientjournaler och vård genom användning av kroppsnära enheter som inhämtar information och ger tidiga varningar.
 • Automatisera många olika dokument- och stödprocesser

Få nöjda medborgare

 • Ge patienterna bättre vård genom att använda maskininlärning och analys för att ge personliga rekommendationer och hälsoråd
 • Övervaka och förbättra patientupplevelsen med anpassade enkäter under hela patientresan
 • Uppmuntra patienterna att vidta åtgärder med inriktad kommunikation via flera kanaler
 • Förenkla fakturering via flera kanaler, bland annat e-post, post, webb och telefon (sms och interaktivt röstsvar)

Övriga resurser