Rotterdams universitet

Rotterdams universitet, ett av Nederländernas främsta lärosäten, moderniserade sitt interntryckeri och strömlinjeformade produktionen av 18 miljoner dokument per år. Genom att dessutom uppgradera maskinparken uppnådde man 98 % drifttid.

View the Rotterdam University case study