Park University

Park University

Park University är ett oberoende konstinstitut i mellersta USA som har samlat 40 utbildningssäten till "One University" och skapat en mer enhetlig ansökningsprocess för att främja tillväxten.

 

View the Park University case study