Organisera medborgartjänster med Xerox® digitala myndighetslösningar

Dagens myndigheter står inför många utmaningar: budgetåtstramningar, en ständig risk för dataintrång, nya kommunikationskanaler och en befolkning med olika nivåer av digital kunskap och tillgång. Det är viktigare – och mer komplicerat – än någonsin att nå ut till medborgarna. I takt med att invånarna kräver allt mer, hur kan myndigheter bygga vidare på gamla processer för att kommunicera i en digital värld?

Med Xerox® tjänster för digitala medborgare kan du tillhandahålla säkra, regelmässiga digitala myndighetstjänster som uppfyller behoven hos alla medborgare. Genom att integrera gamla papperssystem i digitala processer kan du arbeta mer effektivt och förbättra medarbetarengagemang i varje steg – och samtidigt sänka driftskostnaderna.

Så fungerar det.

 

Sätt medborgarna i centrum med digitala myndighetstjänster

Business meeting with laptop

1. Engagera

  • Kör kampanjer i flera kanaler för att nå ut till många olika målgrupper
  • Engagera medborgarna med anpassade budskap
  • Minska kostnaderna för offentlig kommunikation med hjälp av digitala medier

2. Ge service

  • Förbättra medborgarnas upplevelse genom att ge bättre tillgång till offentliga tjänster
  • Minska kostnaderna för informationshantering genom att digitalisera, standardisera och automatisera dokumenttransaktioner

3. Få nöjda medborgare

  • Förbättra tillgången på lokala offentliga tjänster genom att möjliggöra användning av förgodkänt material
  • Ge medborgarna mervärde med digitala valv som gör att de får tillgång till data på ett säkert sätt