Tjänster för hantering av produktinformation

Med Xerox tjänster för hantering av produktinformation omvandlar du fragmenterade processer till integrerade, digitala processer under livslängden för en produkt. På så sätt kan du ge kunder, tekniker och kundtjänstpersonal mycket anpassad och relevant produktinformation och teknisk information i varje steg.

Vi hjälper till att ta fram innehåll som är tydligt, enhetligt och enkelt att använda, i allt från användarguider till servicehandböcker.

Denna kompletta hantering av produktinnehåll ger en rad fördelar, från att sänka kostnader och undvika att tvingas avskeda personal, till att förbättra den allmänna effektiviteten och få nöjdare kunder. Tro det eller ej, men vi kan hjälpa våra kunder att spara 20-40 % genom att ta fram och leverera livscykelinnehåll digitalt.

 

Funktioner för hantering av produktinformation

  • Strukturerad textframställning och innehållslager gör att avdelningarna för marknadsföring, försäljning, kundtjänst och utbildning enkelt kan återanvända innehåll. Det minskar också tiden det tar att skapa produktdokumentation, utforma ett enhetligt varumärke och minska antalet fel.
  • Lokalisering och översättning stöder internationell marknadsföring och tjänster. Egenutvecklade språkminnessystem möjliggör återanvändning av tidigare översatta fraser för att spara tid och pengar — upp till 50 %.
  • Flexibla system för publicering och distribution, både på din anläggning och offsite.
  • Utbildnings- och inlärningssystem för att göra inlärningen mer effekt och minska de allmänna kostnaderna för utveckling av läroplan med mer än 10 %.

Fallstudie: Ingenting går förlorat i översättningen

Tre stora biltillverkare sparade flera lass med våra översättningstjänster. De minskade kostnaden för översättning och förbättrade samtidigt kvalitet och snabbade upp tiden till marknadsinstroduktion.

  • En buss- och lastbilstillverkare minskade kostnaden per ord med 75 %.
  • En stor biltillverkare minskade tillverkningstiden med 50 % och sänkte kostnaderna med mer än 65 %.
  • En av de tre största biltillverkarna i USA minskade tillverkningstiden från 10 dagar till en dag.

Läs om deras framgångar ›

Contact Us - CMS