Hantering av marknadsföringsmaterial

En typisk organisation har inte en integrerad process för att hantera de många stegen inom utveckling av marknadsföringsmaterial. Vi kan hjälpa till genom att leverera lösningar som ger effektiv marknadsföring via smart hantering av tillgångar och mallar.

Avgörande för varje varumärke är varumärkesriktlinjerna, som ofta produceras till stor kostnad av marknadsföringsavdelningen i syfte att uppnå ett enhetligt varumärke. Ett enhetligt varumärke förstärker och förbättrar kundernas hågkomst, men det är svårt att upprätthålla och uppdatera riktlinjer och se till att de följs. När kommunikation inte produceras centralt är det lätt att kringgå riktlinjer. Men när riktlinjer för marknadsföringsmaterial är automatiserade och innehåller mallar är det lättare att se till att de följs, och hålla kontroll över varumärket. Vi erbjuder kreativa tjänster för att hjälpa till att samla ihop allt detta. Här är några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

 • Minska behovet av att göra samma sak upprepade gånger genom att samla ihop innehåll i anpassbara mallar.
 • Utnyttja befintlig investering i marknadsföringsmaterial och arbetsflöden genom att skapa mallar.
 • Göra mallar tillgängliga dygnet runt i en onlinebutik, vilket snabbar upp och förenklar beställning av högkvalitativa dokument.
 • Kortare ledtider tack vare kontrollerad anpassning med jobbkostnader för slutanvändare, samt automatiska meddelanden om status och godkännande.
 • Effektivisera marknadsföringsprocessen genom att distribuera godkänt marknadsföringsmaterial till återförsäljare och flera kanaler Göra marknadsföringsmaterial tillgängligt för partners dygnet runt.
 • Skapa lokaliserat, översatt material för varje marknad för att underlätta global användning.

 

Funktioner för hantering av marknadsföringsmaterial

 • Skapa mallar
 • Enhetligt varumärke
 • Anpassning och lagring av digitalt och kontraktsbaserat utskriftsmaterial i en onlinebutik.
 • Leverans och distribution till en slutdestination.
 • Marknadsföringsmaterial kan läggas till e-publicerade eller icke-tryckta artiklar för kunden, till exempel merchandise.
 • Lokalisering och översättning
 • Global distribution

 

Fallstudie: Distributör av elektroniska artiklar

En internationell distributör av elektroniska artiklar förbättrade sitt globala varumärkeskoncept och minskade ledtiden för katalogproduktion med våra tjänster.

 • Identifierade, implementerade och integrerade förstklassig hantering av produktdata och publiceringsplattform.
 • Utformade webbportal för leverantörsinformation for att standardisera inmatning av text och bilder från många olika leverantörer.
 • Centraliserade lagring av produktdata och bilder och skapade standardmallar för att automatisera katalogproduktion som följer varumärkesriktlinjerna.
 • Produktions- och godkännandetiden gick ner från nio månader till 13 veckor.

Contact Us - CMS