Utvärderingsguide – första steget

Din resa mot enhetlig, integrerad, effektiv kundkommunikation börjar med det här steget. Använd frågorna nedan för att få en bättre förståelse av var din verksamhet befinner sig och vad som kommer härnäst. Hör gärna av dig om du vill ha hjälp medan du går igenom guiden. Vi har stor erfarenhet av detta och kan hjälpa dig på vägen mot framgångsrik kundkommunikation.

Frågor om befintlig kundkommunikation

 • Vilken avdelning inom din organisation skickar kundkommunikation och vad skickar de?
 • Marknadsföring, kundtjänst, finans, juridik, drift, annat
 • Vilka kommunikationsformat använder ni för närvarande? Till exempel papper, brev, e-post, SMS, telefonsamtal
 • Arbeta bakåt från alla kontaktpunkter med kunder och kartlägg processerna för var och en av dem. Kan du följa varje process till dess ursprung? Hur hanterar ni undantag i varje process?
 • Var finns det manuella eller pappersbaserade moment? Hur lång tid tar de?
 • Vilka tjänster, system och verktyg från tredje part använder ni?
 • Lägger ni ut någon kundkommunikation på entreprenad, till exempel design, produktion, tryck eller distribution?
 • Vilka verktyg använder ni för att mäta hur effektiv kommunikationen är? Vilken återkoppling får ni från kunder om kommunikationen?
 • Om organisationens digitala mognad: Har ni påbörjat den digitala omvandlingen? Är all kommunikation fortfarande pappersbaserad? Har ni en kombination av pappersbaserad och digital kommunikation?
 • Hur väl samordnad är er kommunikationsstrategi med organisationens övergripande affärsmål?
 • Har ni ytterligare mål för kundkommunikation, till exempel merförsäljning, kundbevarande och förvärv?
 • Hur viktig är kundupplevelsen i din organisation? Hur går ni till väga för att mäta och förbättra den med hänsyn till kundkommunikation?

Det finns mycket att tänka på. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet för att hjälpa dig att hitta den bästa vägen till enastående kommunikation för din organisation.

Hämta Utvärderingsguide – första steget