Tjänster för efterfrågeskapande

Xerox tjänster för efterfrågeskapande optimerar din strategi och dina kreativa idéer. Vi hanterar dina master-dokument och hjälper till att skapa allt från individuell, anpassad, taktisk kommunikation till komplexa, planerade eller triggade automatiserade kampanjer. Dessa tjänster passar perfekt för att inrikta sig på organisationer med kontor på flera olika platser eller företag som säljer via ett stort nätverk av agenter, återförsäljare eller franchise-butiker. Vi hjälper dig att skapa kompletta reklamkampanjer som optimalt utnyttjar variabla data.

 

Funktioner för efterfrågeskapande

  • Utöka företagets förmåga att inrikta sig på organisationer med kontor på flera olika platser eller företag som säljer eller distribuerar produkter och tjänster via ett stort nätverk av agenter, återförsäljare eller franchise-butiker.
  • Garantera konsekvens och kontroll över varumärket med geografiskt inriktad kommunikation via flera kanaler.
  • Både marknadsföringsteam på huvudkontoret och på regionalkontor kan enkelt använda det webbaserade självbetjäningssystemet för kommunikation, tillsammans med utförliga funktioner för mätning och rapportering.
  • Materialet kan bestå av allt från individuell, anpassad, taktisk kommunikation till komplexa, planerade eller triggade automatiserade kampanjer.
  • Innehåller fler funktioner för variabeldata och fokuserar på leverans av kompletta reklamkampanjer via flera kanaler.

Fallstudie: Leverantör av globala tjänster

Vi implementerade en kampanj över flera medier för att hjälpa en leverantör av globala tjänster att engagera chefer på mellannivå under lanseringen av sitt nya evenemang för tankeledarskap. Genom effektiv integrering av digitala och webbaserade beröringspunkter och modifiering av engagemangsstrategier i realtid under hela kampanjen uppnådde vi följande resultat:

  • 2 500+ direkta personanpassade e-postinbjudningar
  • 11 400+ personliga länkar
  • Fler än 900 chefer deltog, 30 % mer än målet på 700.
  • 10 941 kunder och potentiella kunder nåddes

Contact Us - CMS