Xerox tjänster för utvärdering av arbetsflöden

Xerox tjänster för utvärdering av arbetsflöden kan hjälpa dig:

  • Förstå arbetsflöden för dokument inom organisationen och få insikter för att fatta intelligenta beslut.
  • Kunskap om mer än bara var dokumenten förvaras och vilka skrivare som används.

Xerox tjänster för utvärdering av arbetsflöden tillhandahåller en faktabaserad översikt av dokumentbaserade arbetsrutiner. Paketet kombinerar Xerox expertis inom arbetsflöden med insamling av kvalitativ och kvantitativ information och upphovsrättsskyddade verktyg och analyser.

Dynamiska visualiseringar belyser områden där arbetsflödet kan förbättras eller automatiseras. Du kan få en ny bild av trender inom affärsrutiner, kostnader för papper och förvaring och stegvisa uppgifter om processer.

Med hjälp av interna och branschspecifika jämförelseuppgifter kan Xerox tjänster för utvärdering av arbetsflöden tillhandahålla effektivare, säkrare och optimerade dokumentrutiner.

Flowchart of Xerox Workflow Assessment Services

Läs hela historien - se broschyren om tjänster för utvärdering av arbetsflöden (PDF, 609 KB)

Dela: